מעוניין להצטרף לפועלים באינטרנט לעסקים?
קרן פועלים לצמיחת עסקים חדשים
אשראי ברגע לעסקים קטנים
up card
נכון ל: 29.05.16 14:24
גרף נתונים יומי למדד תל אביב 25 ותל אביב 100
תל אביב 25 תל אביב 100
מדדי בורסה
ת"א 25 1435.62 0.36%
ת"א 100 1244.56 0.30%
בלוטק 50 331.73 0.05%
 

מט"ח

 דולר יציג 27.05.16 3.845
 אירו יציג 27.05.16 4.299
ריבית פריים 1.6%
WPS1