מעוניין להצטרף לפועלים באינטרנט לעסקים?
POALIM HI TECH
קרן פועלים לצמיחת עסקים חדשים
עדכון פרוקוטול
נכון ל: 01.12.15 17:24
גרף נתונים יומי למדד תל אביב 25 ותל אביב 100
תל אביב 25 תל אביב 100
מדדי בורסה
ת"א 25 1572.9 0.79%
ת"א 100 1355.17 0.87%
בלוטק 50 342.23 -0.06%
 

מט"ח

 דולר יציג 30.11.15 3.877
 אירו יציג 30.11.15 4.100
ריבית פריים 1.6%
WPS2