מעוניין להצטרף לפועלים באינטרנט לעסקים?
POALIM HI TECH
קרן פועלים לצמיחת עסקים חדשים
עדכון פרוקוטול
נכון ל: 30.11.15 17:30
גרף נתונים יומי למדד תל אביב 25 ותל אביב 100
תל אביב 25 תל אביב 100
מדדי בורסה
ת"א 25 1560.5 -0.16%
ת"א 100 1343.51 -0.15%
בלוטק 50 342.42 0.42%
 

מט"ח

 דולר יציג 30.11.15 3.877
 אירו יציג 30.11.15 4.100
ריבית פריים 1.6%
WPS2