מעוניין להצטרף לפועלים באינטרנט לעסקים?
קרן פועלים לצמיחת עסקים חדשים
בנקאי אישי לעסקים
CashBack
נכון ל: 29.06.16 17:24
גרף נתונים יומי למדד תל אביב 25 ותל אביב 100
תל אביב 25 תל אביב 100
מדדי בורסה
ת"א 25 1399.53 0.52%
ת"א 100 1211.88 0.63%
בלוטק 50 318.4 0.74%
 

מט"ח

 דולר יציג 29.06.16 3.858
 אירו יציג 29.06.16 4.281
ריבית פריים 1.6%
WPS1