לשלוט בחשבון העסקי מהנייד
לשלוט בחשבון העסקי מהנייד

On time לעסקים

On time לעסקים


שירות המאפשר לכם לקבל הודעות SMS בזמן אמת על המתרחש בחשבונכם העסקי.

השירות מותאם בדיוק לצרכים שלכם ומאפשר לכם לקבל מגוון הודעות SMS  על החשבונות העסקיים שלכם כגון: הודעה מראש על פירעון הלוואה, יתרת אובליגו, פירעון שיק למשמרת, הודעה מראש על סיום ערבות ועוד.
המצטרף הראשון לשירות מבין בעלי החשבון, ייהנה מ- 3 חודשים ללא עלות החל מיום הצטרפותו. 
עלות השירות 9 ₪ בחודש, ללא תלות במספר הלקוחות בחשבון המנויים על השירות.
 

איך מצטרפים?

 • באמצעות פניה למנהל קשרי הלקוחות שלכם 
 • באתר - לבעלי הרכב חתימה מתאימים 
 • בסניף בו מתנהל החשבון
*אם אינכם בעלים בחשבון יש להצטרף בסניף, באמצעות טופס הצטרפות.

חבילות ההצטרפות

חבילת עו"ש שקל ומט"ח
 • יתרת חשבון עו"ש 
 • יתרת חשבון מט"ח 
 • יתרת זכות/חובה בחשבון 
 • יתרת פר"י 
 • יתרת פיקדונות בשקלים 
 • יתרת מט"ח מעל ומתחת לסכום שנבחר
 • זיכוי משכורת 
 • זיכוי מט"ח 
 • משיכת מזומן מבנקט/סניף 
 • העברת מט"ח מהחשבון 
 • העברה כספית מהחשבון 
 • תקבול בחשבון 
 • ביצוע עסקה שסיימה סבב חתימות בשירות ב"פועלים באינטרנט לעסקים'
 • יתרה לניצול מסגרת אשראי במט"ח 
 • יתרה לניצול מסגרת אשראי בשקלים 
 • אי ביצוע תשלום הלוואה והעברה לפיגור 
 • ירידה ביתרה לניצול מסגרת on-call 
 • שינוי ריבית בהלוואת on-call 
 • יתרת ערבויות בחשבון 
 • יתרת אובליגו בחשבון
 • הודעה מראש על פירעון פיקדון מט"ח 
 • הודעה מראש על פירעון פיקדון מובנה (structure) 
 • הודעה מקדימה על סיום פיקדון 
 • הודעה מראש על תשלום הלוואה 
 • הודעה מראש על פירעון הלוואה 
 • הודעה מראש על פירעון אג"ח 
 • הודעה מראש על סיום ערבות 
 • עסקה הממתינה לחתימת הלקוח בשירות ב"פועלים באינטרנט לעסקים'
 • ריכוז חיובים בכרטיסי אשראי 
 • ריכוז זיכויים שהצטברו בכרטיסי אשראי 
 • שיק שיוצא מעל סכום שהוגדר 
 • החזרת צ'ק 
 • פירעון צ'ק למשמרת 
 • שינוי ביתרת צ'קים למשמרת 
 • יתרת צ'קים למשמרת 
 • הגעת פנקס צ'קים לסניף 
 • מסירת פנקס צ'קים בסניף
 • שערים יציגים בדולר ובאירו
 • הרוכשים את שתי החבילות (חבילת עו"ש שקל ומט"ח וחבילת שוק ההון) יחויבו בתשלום מלא על כל אחת
 • ייתכנו שינויים באמור לעיל, בשל מדיניות הבנק ו/או מכל סיבה אחרת שהיא
 • בכפוף לכל דין, זכאותך לקבלת איזה מהשירותים הנ"ל תהיה לפי שיקול דעת הבנק ובתנאים שייקבעו על ידו
 • פרטים ותנאים מלאים לגבי השירות והתנאים לקבלתו, ניתן לקבל באמצעות פניה למק"ל ו/או לסניף
חבילת שוק ההון
 • קבלת מידע עדכני באמצעות SMS על המתרחש בתיק ההשקעות ובתחום שוק ההון 
 • זיהוי הזדמנויות בשוק ההון בעת היווצרותן 
 • ביצוע פעולות בתזמון מהיר 
 • חיסכון בזמן לצורך בירור מידע הכולל שערי מניות ומדדים
 • ססטוס מעודכן להוראות מסחר בניירות ערך ישראלים 
 • שווי תיק אחזקות סוף יום
 • ריבית הפריים 
 • מדד המחירים לצרכן
 • מדדי ת"א נבחרים 
 • מדדי חו"ל נבחרים
 • שערי מניות עדכניים
 • חציית שער מניה כלפי מעלה/מטה 
 • שינוי יומי באחוזים עלייה/ירידה 
 • הפסקה/חידוש המסחר בנייר