עצמאים ובעלי עסקים, זקוקים להלוואה מהירה לכל מטרה? בדיוק לשם כך המקצוענים שלנו מציעים לכם

הלוואה דיגיטלית באישור מיידי

הלוואה דיגיטלית באישור מיידיעצמאים ובעלי עסקים, מתאוששים מנזקי גל 5? יש לכם פערים בתזרים מזומנים? יש לנו פתרון מיידי!


אלפי בעלי עסקים קטנים מתמודדים בימים אלה עם קשיים תזרימיים. בדיוק לשם כך המקצוענים שלנו מציעים הלוואה לעצמאים באישור מיידי.


תנאי ההלוואה:

  • עד 10,000 שקלים לכל עצמאי 
  • תקופת הלוואה של עד 60 חודשים 
  • ריבית משתנה על בסיס פריים פלוס 1.5% המהווה נכון ליום 27.5.2022 ריבית מתואמת בשיעור של 3.82%– בדומה לקרן בערבות מדינה
  • ההלוואה אינה צמודה
  • אפשרות לדחיית התשלום הראשון לתקופה של עד 6 חודשים. דחיית התשלומים תחול על הקרן והריבית.

חשוב לדעת

אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מתן ההלוואה כפוף לאישור הבנק ולתנאיו. 
ההלוואה אינה צמודה ותישא ריבית משתנה בשיעור של פריים + 1.5% והמהווה ריבית מתואמת שנתית בשיעור 3.82% נכון לתאריך 27.05.2022
ניתן לבקש הלוואה זו עד ליום 31.7.22