קרן בערבות המדינה לעסקים נפגעי קורונה
קרן בערבות המדינה לעסקים נפגעי קורונה

הלוואה בערבות המדינה

הלוואה בערבות המדינה


על רקע התפשטות נגיף הקורונה, הוחלט על פתיחת קרן הלוואות ייעודית עבור עסקים שנקלעו לקשיים תזרימיים.

מטרת הלוואה הינה מימון פערי תזרים והון חוזר שנגרמו לעסקים כתוצאה מהשפעות נגיף הקורונה.


תשובות לשאלות נפוצות:
 

מי זכאי להלוואה?

 עסקים קטנים, בינוניים וגדולים עם מחזור מכירות שנתי של עד 400 מיליון ₪.
 

מהם תנאי ההלוואה? 

 • הלוואה עד לסך השווה ל- 40% מהמחזור השנתי של העסק בשנת 2019 או 2020, ולא יותר מ-20 מיליון ש"ח במצטבר 
 • תקופת ההלוואה - 12-120 חודשים, עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן (גרייס) לתקופה של עד 12 חודשים (בהתאם לתקופת ההלוואה)
 • בתום תקופת הגרייס הראשונה ניתן להאריך לתקופה נוספת של עד 12 חודשים
 • ההלוואה אינה צמודה ותישא ריבית שנתית משתנה בשיעור פריים* + 1.5%, המהווה נכון ליום 27.05.2022 ריבית נומינלית שנתית בשיעור 3.75% וריבית מתואמת שנתית בשיעור 3.82%.
  ב-12 החודשים הראשונים להלוואה הריבית תשולם על ידי המדינה
 • הלוואה חדשה- ניתן לבקש לתקופה של עד 10 שנים
 • בטחונות מטריאליים של עד 5% מגובה ההלוואה המאושרת 
 • ערבות אישית, ע"פ המקובל בבנק
 • פטור מעמלת דמי טיפול אשראי ובטחונות


מה לעשות במקרה וכבר קיימת הלוואה?

במידה והנכם מעוניינים בדחיית תשלומי קרן הלוואה קיימת, או הארכת תקופה בהלוואה קיימת, אנא פנו לבנקאי בסניף לצורך בחינת הבקשה.
תתקבל החלטה בכפוף לבדיקת הנתונים שיוצגו ולשיקול דעת הבנק.


איך מגישים את הבקשה להלוואה בערבות המדינה?

מגישים בקשה להלוואה בערבות המדינה מבנק הפועלים, באתר משרד האוצר.
להגשת הבקשה לחצו כאן או היכנסו ללינק https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/corona
הבקשה תועבר לבנקאים שלנו, אשר יטפלו בה בהקדם האפשרי.  
 

מה קורה במקרה של דחיית הבקשה?

הסניף יעדכן את הלקוח בנוגע לבקשות שנדחו. 
לאחר קבלת הודעה על דחיית הבקשה, רשאי מגיש הבקשה להגיש בקשה חדשה באתר של משרד האוצר. 
 

יצירת קשר

לאחר הגשת הבקשה הבנקאי בסניף יצור איתך קשר.
 

חשוב לדעת

 • אי עמידה בפרעון ההלוואה עשוי לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 
 • מתן ההלוואה, סכומה ותנאיה כפוף לאישור הבנק. 
 • *פריים - ריבית בנק ישראל בתוספת 2.25%.