האשראי הדוקומנטרי

האשראי הדוקומנטרי


אשראי דוקומנטרי (א.ד.), המכונה  גם מכתב אשראי (Letter of Credit או L/C) הוא התחייבות בלתי חוזרת של בנק פותח לשלם למוטבים/יצואנים את הסכום הנקוב בו, במועד שנקבע כנגד הצגת מסמכים  התואמים לתנאי הא.ד., (המכונים גם "דוקומנטים") והמאשרים כי העסקה הושלמה על פי התנאים שהוגדרו בא.ד. על ידי היבואן (מבקש פתיחת האשראי – Applicant).

בין שיטות התשלום בסחר הבינלאומי, האשראי הדוקומנטרי היא השיטה המתקרבת לאיזון בהגנה על האינטרסים של כל המעורבים בעסקה.

שיטת תשלום זו מפרידה בין החוזה המסחרי לבין עסקת הא.ד., תוך שמירה קפדנית על עקרון הפרדת החזקות, כלומר הקונה (היבואן) אינו מקבל את המסמכים ללא שניתנה התחייבות לתשלום לטובת המוטב (הספק, היצואן). בשיטה זו המערכת הבנקאית הבינלאומית נותנת רשת ביטחון מסוימת. 


באילו תנאים תתגבש התחייבותו הבלתי חוזרת של הבנק הפותח?

 • מילוי כל התנאים שהוגדרו מראש במכתב האשראי.
 • הצגת המסמכים הנדרשים  כגון שטר מטען, חשבון ספק ותעודות אחרות, כפי שהורה היבואן במכתב האשראי.
 • התאמה מלאה של המסמכים לדרישות מכתב האשראי ותנאיו ולכללים האחידים, והתאמה בין המסמכים.
 לתשומת לבכם: הבנק בודק את תקינות המסמכים והתאמתם לאמור בא.ד. ולא את תקינות הסחורה.


דוגמאות למקרים בהם ניתן להשתמש בשיטת אשראי דוקומנטרי:

 • כאשר אינכם מכירים את הקונה/מוכר (בעסקות ראשונות, או בעסקות מזדמנות)
 • בעסקות עם יבואנים/יצואנים ממדינות הסובלות מקשיים כלכליים, פוליטיים, ביטחוניים או מסיכונים אחרים.
 • בעסקות לקניית/מכירת ציוד השקעה אשר יש בהן אלמנט של התקנת והפעלת הציוד.  
 • בעסקות לטווח ארוך, כאשר העסקה ו/או התשלומים בגינה מתבצעים במשך מספר שנים.
 • בעסקות של ציוד המיוצר על פי מפרט ספציפי של היבואן, או של סחורה שאין לה שימוש סביר אחר מאשר זה שהיבואן התכוון אליו.
 • במדינות שתקנות מטבע החוץ שלהן מחייבות זאת.


לפניות בנושאים הקשורים לאשראי דוקומנטרי - ייבוא וייצוא:

 • ג'סי זרובבל:  03-7146357 
 • מירה סרור:   03-7146542
 • בת שבע פילוסוף: 03-56746358


חשוב לדעת

 • האמור לעיל הינו כלי עזר למידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי או מקצועי, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם, לרבות בנושאים של ייעוץ מס, יעוץ משפטי או ארגוני.
 • האמור לעיל אינו ממצה את כל הנושאים והסתמכות על האמור בו מחייבת בדיקה והינה באחריות הבלעדית של המשתמש.
 • האמור אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן אשראי. קבלת האשראי מותנית באישור הבנק ותנאיו.
 • השירותים כרוכים בתשלום עמלות בהתאם לתעריפון הבנק.