שיטת התשלום מראש

שיטת התשלום מראש


תשלום מראש (Advance Payment), או מקדמה, היא שיטת תשלום בה מלוא התמורה, או חלקה, מועבר ליצואן לפני משלוח הסחורה.


מצד המוכר

בשיטת התשלום מראש מקבל המוכר (יצואן) את מלוא התמורה או חלקה מראש, ולמוכר מוענקת הגנה מרבית.


מצד הקונה

בשיטת התשלום מראש חשוף היבואן לסיכונים של אי קבלת הסחורה כלל, או קבלת סחורה בטיב שאינו עונה לדרישות. ישנן מדינות הסובלות ממחסור במטבע חוץ ואוסרות, או מגבילות, העברות תשלומים בדרך זו, מחשש שהיצואן  עלול שלא לשלוח את הסחורה שבגינה הועברה התמורה.
הקונה יכול להבטיח את עצמו ככל שמגיע להסכמות עם המוכר ולקבל ערבות על הכספים שהועברו מראש. הערבות נקראת Advance Payment Guarantee  - ערבות מקדמה.


דוגמאות למקרים בהם ניתן להשתמש בשיטת תשלום מראש:

  • כאשר לסחורה יש ביקוש רב.
  • כאשר ליצואן יש מונופול בענף.  
  • כאשר היצואן  הינו חברה גדולה ואילו היבואן אדם פרטי או חברה קטנה (יחסית).
  • כאשר מדינת היבואן נתונה במצוקת מטבע חוץ, והיצואן חושש שאם יבחר בכל שיטת תשלום אחרת יש סכנה שהתמורה לא תועבר.
  • כאשר היבואן מקבל הנחה משמעותית תמורת תשלום מראש, והוא סומך על היצואן שיספק את הסחורה.
  • כאשר העסקאות בסכומים קטנים מאד, או קניה אישית של ספרות, תקליטורים, פרסומים, עיתונות וכדומה. 


חשוב לדעת

  • האמור לעיל הינו כלי עזר למידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי או מקצועי, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם, לרבות בנושאים של ייעוץ מס, יעוץ משפטי או ארגוני.
  • האמור לעיל אינו ממצה את כל הנושאים והסתמכות על האמור בו מחייבת בדיקה והינה באחריות הבלעדית של המשתמש.
  • השירותים כרוכים בתשלום עמלות בהתאם לתעריפון הבנק.