הדרך של היצואנים להגן על המגיע להם
הדרך של היצואנים להגן על המגיע להם

אשראי ספק בערבות הבנק הגובה

אשראי ספק בערבות הבנק הגובה


כיצואנים, באפשרותכם להנחות את הבנק הגובה (הבנק של היבואן) לשחרר את המסמכים ליבואן רק בתנאי שהבנק הגובה יערוב בערבות מוחלטת לשלם את תמורת המסמכים ליצואן במועד הפירעון. 

 

שתי דרכים, ערבות אחת

ככל  שיסכימו היבואן והבנק הגובה לבקשה זו, תינתן הערבות בעת מסירת המסמכים ליצואן באחת משתי הדרכים הבאות:
  • הוצאת ערבות במסמך נפרד (בסוויפט או בכתב), ומשלוחה ליצואן
  • חתימת הבנק כערב, על-גבי השטר (Bon Pour Aval )
הערבות הינה התחייבות אוטונומית של הבנק.
 

חשוב לדעת

  • האמור לעיל הינו כלי עזר למידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי או מקצועי, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם, לרבות בנושאים של ייעוץ מס, יעוץ משפטי או ארגוני.
  • האמור לעיל אינו ממצה את כל הנושאים והסתמכות על האמור בו מחייבת בדיקה והינה באחריות הבלעדית של המשתמש.
  • האמור אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן אשראי. קבלת האשראי מותנית באישור הבנק ותנאיו.
  • השירותים כרוכים בתשלום עמלות בהתאם לתעריפון הבנק.