שאלות נפוצות

תוצאות חיפוש
לא נמצאו תוצאות עבור חיפוש זה.

העברות

הפקת סיסמא ניתן בסניף בהזדהות עם ת.ז
ניתן לבצע העברה בנקאית באתר.
היכנסו ללשונית העברות ותשלומים > תפריט ימני - העברות בש"ח > למי להעביר - העברה רגילה.
מלאו את הפרטים הנדרשים והמשיכו עד לשלב הסיום.
"ניתן לבטל העברת מט"ח שנמצאת בסטטוס: "טיוטה" / "ממתינה לחתימה". 
על מנת לבטל יש להיכנס ללשונית העברות ותשלומים > בתפריט הימני - מעקב עסקאות > סטטוס עסקאות. כעת יש לסמן את ההעברה הרצויה וללחוץ על כפתור ביטול עסקה מצד שמאל למטה.
 
ניתן לבטל העברה בש"ח שנמצאת בסטטוס: "ממתינה לחתימה" / "ממתינה לביצוע" (עסקה עתידית) על מנת לבטל יש להיכנס ללשונית העברות ותשלומים > בתפריט הימני - מעקב עסקאות > סטטוס עסקאות. כעת יש לסמן את ההעברה הרצויה וללחוץ על כפתור ביטול עסקה מצד שמאל למטה.
ניתן להקים / לבטל הוראת קבע להעברה מחשבון לחשבון דרך הסניף בו מתנהל חשבונכם.
הקמת הרשאה לחיוב אפשרית גם באתר הבנק.
 
בפרוטוקול האינטרנטי ניתן לצפות בתקרות ההעברה המוגדרות בחשבון.
 • יש להיכנס ללשונית עובר ושב > תפריט ימני - הרשאות > פרוטוקול
 • ללחוץ  על לעדכן חשבון מצורף או לצפות בו > אייקון עיפרון בחשבון הרצוי
 • בפרוטוקול המשך לפרק 4 בו נמצא פירוט התקרות
לאחר הבדיקה בפרוטוקול יש לשים לב: 
 • במידה ונדרש עדכון פרוטוקול ויש עסקאות שממתינות לחתימה- יש לחתום עליהן לפני ביצוע העדכון
 • אם אין צורך בשינוי - מומלץ למחוק את בקשת העדכון שנפתחה בעקבות הכניסה לפרוטוקול
יש להיכנס ללשונית עובר ושב > תפריט ימני - הרשאות > פרוטוקול. לחץ על "לעדכן בקשות פתוחות" ובבקשה הרלוונטית ללחוץ על אייקון פח אשפה.
 
הגדלת תקרות העברה נעשית ע"י עדכון פרוטוקול. ניתן לבצע את העדכון דרך האתר.
במידה ויש עסקאות הממתינות לחתימה – יש לחתום עליהן טרם ביצוע העדכון.
 • להגדלת התקרה יש להיכנס ללשונית עובר ושב > תפריט ימני - הרשאות > פרוטוקול
 • ללחוץ על לעדכן חשבון מצורף או לצפות בו > אייקון עיפרון בחשבון הרצוי. עדכון התקרות נמצא בפרק 4 בפרוטוקול
 • לאחר הגדרת התקרות הרצויות, יש להתקדם בעדכון עד לשלב 6 -סיום
בסיום העדכון יש לבצע חתימות על הטפסים ולהעבירם לסניף להמשך טיפול ואישור.
 
הפקת אישור על העברה במט"ח מתבצעת דרך האתר. 
 • יש להיכנס ללשונית העברות ותשלומים > תפריט ימני - מעקב עסקאות > אישורים על העברות במט"ח וסח"ח
ברשימה המופיעה במסך יש למצוא את ההעברה שבוצעה, ללחוץ על השורה ובחלק שנפתח ללחוץ על כפתור "הצג הודעה סוייפט" (PDF)
 
הפקת אישור על העברה מתבצעת דרך האתר.
 • יש להיכנס ללשונית העברות ותשלומים > תפריט ימני - מעקב עסקאות > סטטוס עסקאות
 • ברשימה המופיעה במסך, יש לאתר את ההעברה שבוצעה, לסמן אותה וללחוץ על כפתור "הצג". במסך שנפתח יופיע אייקון PDF להפקת אישור הפעולה
ניתן לצפות בהעברות שבוצעו בחשבון במסך סטטוס עסקאות.
היכנסו ללשונית העברות ותשלומים > תפריט ימני - מעקב עסקאות > סטטוס עסקאות
ניתן לבצע העברת זה"ב באתר.
יש להיכנס ללשונית העברות ותשלומים > תפריט ימני- העברות בש"ח > למי להעביר- העברות זה"ב. כעת יש למלא את הפרטים הנדרשים והמשך עד לשלב סיום.
 
ניתן לבצע תשלום משכורות באתר באחת מהאפשרויות הבאות: הקלדה ידנית, שכפול רשימת משכורות קודמת או טעינת קובץ מס"ב השמור במחשב.
 • יש להיכנס ללשונית העברות ותשלומים > תפריט ימני - פעולות > תשלום משכורות
 • להקלדה ידנית / טעינת קובץ – יש ללחוץ על הכפתור המתאים בראש הדף ולהתקדם בתהליך
 • לשכפול רשימת משכורות קודמת - ברשימה המופיעה בלובי המשכורות יש למצוא את המשכורת לשכפול וללחוץ על כפתור "שכפל"
פרוטוקול לעסקים
הוספת משתמש שאינו מורשה חתימה נעשית ע"י עדכון פרוטוקול. ניתן לבצע את העדכון דרך האתר.
במידה וישנן עסקאות הממתינות לחתימה – יש לחתום עליהן טרם ביצוע העדכון.
 • לשונית עובר ושב > תפריט ימני - הרשאות > פרוטוקול
 • יש ללחוץ על לעדכן חשבון מצורף או לצפות בו > אייקון עיפרון בחשבון הרצוי. עדכון משתמשים נעשה בפרק 2 בפרוטוקול. יש ללחוץ על כפתור הוסף משתמש חדש, יש למלא את הפרטים הנדרשים במסך וללחוץ על שמור. לאחר מכן יש להתקדם בעדכון עד לשלב 6 - סיום
בסיום העדכון יש לבצע חתימות על הטפסים ולהעבירם לסניף להמשך טיפול ואישור.
עדכון פרוטוקול יכול להתבצע בשני דרכים: 
 • פרוטוקול בטפסים פיזיים- קבלת טפסים מול הסניף, מילוי הנתונים לעדכון והחזרתם לסניף
 • באמצעות פרוטוקול מקוון דרך האתר - ללשונית עובר ושב > תפריט ימני - הרשאות > פרוטוקול
באתר, יש ללחוץ על 'לעדכן חשבון מצורף או לצפות בו > אייקון עיפרון בחשבון הרצוי. בסיום העדכון יש לבצע חתימות על הטפסים ולהעבירם לסניף להמשך טיפול ואישור.
 
ניתן לעדכן בפרוטוקול את ההרשאות לצפייה ופעילות בדיגיטל כולל הרכבי חתימה, להוסיף / לשנות / למחוק משתמשים שאינם מורשים, לשנות תקרות העברה, לבצע שינויים במוטבים קבועים (להוסיף / לעדכן / למחוק).
ניתן לראות הרשאות בחשבון בלשונית עובר ושב > תפריט ימני - הרשאות > הרשאות גישה לחשבון.
חשבון שוטף
ניתן לשחזר סיסמא לפתיחת מכתבים אישיים במייל האישי דרך הסניף בו מתנהל חשבונכם.
הוספת מורשה להפקדה בפועלים לעסקים בשירות עצמי יכול להתבצע בסניף או באתר ע"י מורשה חתימה / בעלים.
באתר:
 • יש להיכנס ללשונית עובר ושב > תפריט ימני - פועלים לעסקים בשירות עצמי > הוספת מורשה
 • יש למלא את הפרטים הנדרשים ולהמשיך עד לשלב סיום
אחרי הקמת מורשה ההפקדה וטרם ביצוע הפקדה ראשונה, מורשה ההפקדה יצטרך לבצע זיהוי פנים באחד מסניפים הבנק.
 
בתנועות עובר ושב באתר, עומק המידע הוא שנתיים אחורה. 
הצפייה בתנועות אפשרית עד שנה אחת. 
לדוגמא: צפייה בתנועות ממאי 2018 ועד מאי 2020, יש לבצע בשני חלקים -  
שלב ראשון בחירת טווח תאריכים לתצוגה: 1/5/18-30/4/19
שלב שני: 1/5/19-30/4/20
 
ניתן להפיק ריכוז יתרות באתר.
יש להיכנס ללשונית עובר ושב > תפריט ימני - מידע > ריכוז יתרות.
ניתן לבחור תקופת הצגת ריכוז יתרות לפי: יום עסקים אחרון / תאריך מסוים בשנה האחרונה / סוף רבעון בשנה האחרונה / ריכוז יתרות לסוף שנה.
 
ניתן לצפות בפרטי משכורות שבוצעו בלובי המשכורות. 
יש להיכנס ללשונית העברות ותשלומים > תפריט ימני - פעולות > תשלום משכורות.
ברשימת המשכורות ללחוץ על שורת המשכורת הרלוונטית ובתת השורה שנפתחה ללחוץ על כפתור "פרטים מלאים.
 
ניתן לבצע תשלום ממשלה באתר.
יש להיכנס ללשונית "העברות ותשלומים" >תפריט ימני - תשלום חשבונות > תשלום חשבונות.
יש ללחוץ על התשלום הרצוי. בשלב זה תעברו לאתר הרשות, מלאו את הפרטים הנדרשים ובסיום בחרו לשלם דרך אתר הבנק. לאחר חזרה לחשבון, המשיכו עד לשלב הסיום.
 
ניתן להפיק אסמכתא על צ'ק שחזר דרך לשונית עובר ושב > תפריט ימני – צ'קים > תנועות צ'קים בחשבון. בסינון לפי פעולות יש לסנן לפי צ'קים שהפקדתם וחזרו.
בתוצאות, יש ללחוץ על שורת הצ'ק שחזר ומתחת לצילום ללחוץ על הקישור "הפק אסמכתא על צ'ק שחזר".
שימו לב -  ניתן להפיק אסמכתא רק פעם אחת עבור צ'ק שחזר.
 
יש להיכנס ללשונית עובר ושב > תפריט ימני - מידע > תנועות בחשבון.
בוחרים את טווח התאריכים הרצוי לייצוא ולוחצים על אייקון שני החצים המופיע בחלק העליון של המסך (ליד אייקון מדפסת). בחלונית שתפתח בוחרים את מבנה הקובץ הרצוי לפי סוג תוכנת הנהלת החשבונות שברשותכם.