מדדים ומונחים שימושיים

פתח אג"ח (אגרות חוב)

תעודה המונפקת על ידי חברה, ממשלה, או תאגיד שקיבלו אישור לכך ובו התחייבות המנפיק לשלם כספים במועד קבוע או בהתקיים תנאי מסוים. ניתן לרכוש איגרות חוב בהנפקה לציבור או במסחר בבורסה.
רכישת איגרת בבורסה בתשואה מסוימת מבטיחה לרוכש תשלומים המובטחים באיגרת וזאת אם יתמיד בהחזקת האיגרת עד לפדיון.
מחיר האיגרת נקבע במהלך המסחר בבורסה. אגרות חוב נתפסות כאפיק השקעה סולידי אך לא נטול סיכון, כיוון שהנייר נסחר בבורסה ויתכנו גם ירידות שערים, בהתאם לביקוש ולהיצע לאיגרת.

פתח אופציה

חוזה המקנה למחזיק בו את הזכות לרכוש או למכור נכס מסוים (נכס בסיס) במחיר, כמות וזמן נקובים מראש.

פתח בורסה

המקום הפיסי בו קונים ומוכרים נפגשים כדי לבצע עסקות בניירות ערך, סחורות וכדומה.

פתח דיבידנד

תשלום חלק מרווחי חברה מתוך כלל רווחי החברה נטו, אשר הוכרז על ידי מועצת המנהלים של החברה כעומד לחלוקה לבעלי המניות של החברה. תשלום הדיבידנד נעשה באופן יחסי לערך המניות שבידי בעלי המניות.

פתח הפסקת מסחר

פעולה אשר נוקטת הנהלת הבורסה לניירות ערך לפיה מעוכב המסחר במנייה מסוימת או בשוק כולו במגמה להבטיח מסחר הוגן, אם אירע אירוע מהותי המצדיק לשקול מחדש הוראות מסחר שניתנו. 

פתח מדד הדאו ג'ונס

שם המדד: Dow Jones Industrial Average – DJIA

כינוי מקובל: The Dow

החברה המפתחת: Dow Jones & Co.

שנת הבסיס: 1896

מספר המניות במדד: 30

משקל המניות במדד: לפי מחיר

 

מדד הדאו ג'ונס הוא מדד המניות הוותיק והמפורסם ביותר. המדד נחשב לברומטר המרכזי של שוק המניות האמריקאי ומשמש משקיעים בעולם כולו. בין המניות הנכללות במדד ניתן למצוא את קוקה קולה, HP, אינטל, מקדונלד'ס ומיקרוסופט.

פתח מדד המעו"ף

מדד המשקף את השינויים במחיר ניירות הערך של 35 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הרכב 35 החברות מהן מורכב המדד נקבע אחת לתקופה על ידי הנהלת הבורסה.

פתח מדד הנאסד"ק

שם המדד: Nasdaq Composite Index

כינוי מקובל: The Nasdaq Index

החברה המפתחת: National Association of Securities Dealers

שנת הבסיס: 1971

מספר המניות במדד: כל המניות הנסחרות בבורסת נאסד"ק

משקל המניות במדד: לפי שווי שוק

 

מדד הנאסד"ק מכיל את כל המניות הנסחרות בבורסת הנאסד"ק ולכן כולל מניות של חברות טכנולוגיות רבות. במדד כלולות חברות מובילות ומבוססות ולצידן חברות חדשות יותר. בין המניות הנכללות במדד ניתן למצוא את אמזון.קום, קוואלקום, פאלם, קומברס, צ'קפוינט ועוד.

חשיבותו של מדד הנאסד"ק הלכה וגברה בשנים האחרונות, עם התפתחות ענף הטכנולוגיה והפיכתו לליבה של כלכלת ארה"ב. מדד הנאסד"ק נחשב לברומטר של ענף הטכנולוגיה והתנהגותו משפיעה במיוחד על מצב הרוח ב"עמק הסיליקון".

פתח מדד ת"א 125

125 הוא אחד מהמדדים המובילים של הבורסה, המתפרסם מאז 1992. המדד מכיל בתוכו את 125המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה בישראל. אותן מניות נכללות גם במדדים ת"א-35 ות"א-90.

פתח מדד S&P 500

שם המדד: Standard & Poor’s 500 Index

כינוי מקובל: S&P 500

החברה המפתחת: Standard & Poor’s

שנת הבסיס: 1957

מספר המניות במדד: 500

משקל המניות במדד: לפי שוק

 

מדד ה-S&P 500 מורכב מ-500 מניות של חברות מובילות מכל ענפי המשק האמריקאי ומיועד לשקף בצורה מקיפה את התנהגות שוק המניות האמריקאי, בדגש על חברות עם שווי שוק גדול. המדד נוצר במקור בשנת 1923, אך עבר שינויים רבים לפני שקיבל את מתכונתו הנוכחית ב-1957.

הודות למספר הגדול של חברות מובילות הכלולות בו ולפרישתן על ענפי משק רבים, נחשב המדד לאינדיקטור איכותי מאוד של כיוון שוק המניות. המדד משמש משקיעים רבים כאבן בוחן - Benchmark, למדידת הביצועים של מנהלי תיקים, מנהלי קרנות נאמנות ועוד. בין החברות הנכללות במדד ניתן למצוא את דל מחשבים, וולט דיסני, סיסקו ועוד.

פתח מניות

המניות מונפקות על ידי חברות לציבור ונסחרות בבורסה, ניתן איפוא לרכוש מניה בהנפקה או בבורסה.
רוכש מניה - הינו שותף בחברה ולכן זכאי להנות מרווחיה.
ערך מניה - ערך המניה בבורסה אמור לשקף את ערך החברה, לפי החלק היחסי של המניה בסך כל מניות החברה וזאת לפי הנתונים המפורסמים בציבור כמו רווחיות, נכסים, התחייבויות וכיו"ב. בפועל אין הדבר תמיד כך וערך המניה נקבע גם עפ"י כמויות ההיצע והביקוש שיש לכל מניה בבורסה, שמועות, המצב הפוליטי ועוד. 

פתח מניות היתר

כל המניות שאינן נכללות בת"א 125. כלומר מניות בעלות שווי שוק נמוך בבורסה לני"ע.

פתח מעו"ף

מכשירים עתידיים ופיננסיים. כינוי למסגרת בה יתנהל בישראל המסחר באופציות וחוזים עתידיים על נכסי בסיס מקומיים.

פתח מק"מ - מלווה קצר מועד

איגרות חוב המונפקות על ידי הממשלה לתקופה של בין ארבעה חודשים לשנה במחיר נקוב 100. הרווח לרוכש מקורו ברווחי הון - האיגרת נרכשת במחיר נמוך ונפדית במחיר 100. 

פתח מרווח (SPREAD)

ההפרש בין שער הקניה (BID) לשער המכירה (ASKED, OFFERED). בשוק החליפין זה ההפרש בין שער הקניה לבין שער המכירה של מטבע.
בשוק היורו, המרווח בין ה - LIBOR ל - LIBID הינו בד"כ 1/8%.

פתח סוגי הוראות במסחר

 • LMT - הוראה בהגבלת שער לביצוע בשער הטוב ביותר עד השער הנקוב. במידה וההוראה לא מבוצעת כלל או מבוצעת באופן חלקי בלבד, היתרה שלא בוצעה נרשמת בספר הפקודות.
 • IMMEDIATE OR CANCEL- IOC - פקודת מייד או בטל הוראה בהגבלת שער לביצוע בשער הטוב ביותר עד השער הנקוב. במידה וההוראה מבוצעת באופן חלקי בלבד, היתרה שלא בוצעה מתבטלת ולא נרשמת בספר הפקודות.
 • FILL OR KILL- FOK - פקודת מייד והכל הוראה בהגבלת שער לביצוע מלא בלבד בשער הטוב ביותר עד השער הנקוב. במידה ולא ניתן לבצע מיידית את ההוראה במלוא הכמות, ההוראה מתבטלת ולא נרשמת בספר הפקודות. 

פתח קרן נאמנות

הסדר שמטרתו השקעה משותפת בני"ע והפקת רווחים משותפים מהחזקתם ומכל עסקה בהם. קרנות הנאמנות הוקמו לראשונה בבלגיה ב- 1828.
בארה"ב היו הקרנות פופולריות מאד בשנות השישים של המאה העשרים. בארץ התפתחו קרנות הנאמנות בצורה מרשימה ובשנים האחרונות גוייסו על ידן כספים רבים. 

פתח תל טק

מדד תל-טק 15 הינו מדד מניות הטכנולוגיה המובילות של הבורסה. המדד מכיל את 15 המניות הגדולות ביותר הנכללות במדד תל-טק. מדד תל-טק מורכב ממניות של חברות עתירות טכנולוגיה מתחומי היי טק השונים: האלקטרוניקה והמחשבים, חברות מו"פ בתחום מדעי החיים, ביוטכנולוגיה וטכנולוגיה חקלאית. המדד ניתן גם למצוא קרנות שונות:  הון סיכון וחברות השקעה שעיקר הכנסותיהן או שוויין נובע מתחומים אלה.

פתח מונחים שימושיים בנתוני מסחר

במסחר בניירות ערך זרים באמצעות "פועלים באינטרנט בשוק ההון" ניתן לקבל נתוני מסחר בזמן אמת לכל נייר ערך. לפניך הסבר קצר על כל נתון שמופיע בקטגוריית נתוני מסחר:

 • LAST TRADE - מחיר העסקה האחרונה שבוצעה

 • TRADE TIME - הזמן בו בוצעה העסקה האחרונה במניה

 • VOLUME - מספר המניות שנסחרו באותו יום (מחזור מסחר)

 • CHANGE- שער השינוי במניה (בד"כ בסנטים) במהלך יום המסחר הנוכחי

 • PREVIOUS CLOSE - השער בו סגרה המניה את יום המסחר האחרון

 • OPEN - שער פתיחה

 • BID - מחיר למוכרים. המחיר הטוב ביותר בו ניתן למכור את המניה

 • ASK - המחיר לקונים. המחיר הטוב ביותר בו ניתן לקנות את המניה

פתח מונחים נוספים

 •  SYMBOL - לכל מניה יש סימול המכיל מספר אותיות, כאשר עד 3 אותיות מסמלות את בורסות AMEX ו-NYSE ו - 4 אותיות ומעלה - את בורסת הנאסד"ק. לדוגמא: הסימול של מניית טבע הנסחרת בבורסת הנאסד"ק הינו TEVA.
 • MARKET - הוראה הניתנת ללא הגבלת מחיר ותבוצע מיידית עם קבלת ההוראה. ההוראה  תבוצע במחיר הטוב ביותר האפשרי ברגע קבלת ההוראה בבורסה. להוראת MARKET יש עדיפות על הוראת LIMIT. הוראת MARKET אינה מבטיחה שער ביצוע ידוע מראש ולכן מסוכנת יותר מהוראת LIMIT.
 •  LIMIT - הוראה בהגבלת מחיר. הוראות מסחר מסוג זה תבוצענה רק כאשר מחיר ני"ע יגיע למחיר המצוין בהגבלה או במחיר טוב יותר.
 • STOP LOSS MARKET - הוראה מותנית המגינה מפני ירידה במחיר המניה. כאשר מחיר המניה יורד עד לשער שנקבע (שער ה - Stop) תוזרם הוראת מכירה בשער השוק (שער ה - Market).
מדדים ומונחים שימושיים
WPS2