הטבות למצטרפים חדשים
יתרונות פועלים באינטרנט לעסקים
הטבות לפעילות בערוצים ישירים
מצטרפים לפועלים באינטרנט לעסקים
כניסה לחשבון עם קוד לנייד
כלים ושירותים ייעודיים לעסקים
כרטיס UP card נטען לעסקים קטנים
אפליקצית פועלים לעסקים
שירות on time לעסקים
מסמכים לפתיחת חשבון עסקי בבנק

שירות on time לעסקים

שליטה בחשבון העסקי!


איך מצטרפים?

- באמצעות פניה למנהל קשרי הלקוחות שלך וצוותו

 

- ב"פועלים באינטרנט לעסקים", לבעלי הרכב   חתימה מתאימים

 

- בסניף בו מתנהל החשבון

*אם אינך בעלים בחשבון יש להצטרף בסניף, באמצעות טופס הצטרפות.

מידע על יתרות בחשבון שוטף
 • יתרת חשבון עו"ש 
 • יתרת חשבון מט"ח 
 • יתרת זכות/חובה בחשבון 
 • יתרת פר"י 
 • יתרת פיקדונות בשקלים 
 • יתרת מט"ח מעל ומתחת לסכום שנבחר
מידע על פעולות שבוצעו בחשבון
 • זיכוי משכורת 
 • זיכוי מט"ח 
 • משיכת מזומן מבנקט/סניף 
 • העברת מט"ח מהחשבון 
 • העברה כספית מהחשבון 
 • תקבול בחשבון 
 • ביצוע עסקה שסיימה סבב חתימות בשירות ב"פועלים באינטרנט לעסקים'
מידע על הלוואות ומסגרת אשראי
 • יתרה לניצול מסגרת אשראי במט"ח 
 • יתרה לניצול מסגרת אשראי בשקלים 
 • אי ביצוע תשלום הלוואה והעברה לפיגור 
 • ירידה ביתרה לניצול מסגרת on-call 
 • שינוי ריבית בהלוואת on-call 
 • יתרת ערבויות בחשבון 
 • יתרת אובליגו בחשבון
מידע על פעולות צפויות
 • הודעה מראש על פירעון פיקדון מט"ח 
 • הודעה מראש על פירעון פיקדון מובנה (structure) 
 • הודעה מקדימה על סיום פיקדון 
 • הודעה מראש על תשלום הלוואה 
 • הודעה מראש על פירעון הלוואה 
 • הודעה מראש על פירעון אג"ח 
 • הודעה מראש על סיום ערבות 
 • עסקה הממתינה לחתימת הלקוח בשירות ב"פועלים באינטרנט לעסקים'
מידע על כרטיסי אשראי ושיקים
 • ריכוז חיובים בכרטיסי אשראי 
 • ריכוז זיכויים שהצטברו בכרטיסי אשראי 
 • שיק שיוצא מעל סכום שהוגדר 
 • החזרת שיק 
 • פירעון שיק למשמרת 
 • שינוי ביתרת שיקים למשמרת 
 • יתרת שיקים למשמרת 
 • הגעת פנקס שיקים לסניף 
 • מסירת פנקס שיקים בסניף
מידע כללי
 • שערים יציגים בדולר ובאירו
WPS2