קרן פועלים לעסקים - בשיתוף עם כלל חברה לביטוח
הלוואה רב ערוצית לעסקים
אשראי ברגע לעסקים
מגוון קרנות אשראי לעסקים קטנים
כל נתוני האשראי והערבויות - בחשבונך באינטרנט
כל המידע על כל כרטיסי האשראי בחשבונך
הלוואה ייחודית להנגשת העסק שלך
הלוואה למערכות אנרגיה סולארית
דו''חות נכיון שוברי כרטיסי אשראי
שירות ישראכרט PAYware SAIL
ישראכרט Check
הלוואה ייחודית להנגשת העסק שלך

הלוואה ייחודית להנגשת העסק שלך

הלוואה להנגשת העסק

 

נערכים להנגשת העסק לאור חוק הנגישות? אנו כאן כדי לסייע לכם.
אנו רואים חשיבות רבה במתן תמיכה הן לאוכלוסיות עם מגבלות והן לעסקים קטנים הפועלים להנגשת בתי העסק. במיוחד לשם כך הקמנו עבורכם הלוואה ייחודית ובתנאים אטרקטיביים שתסייע לכם במימון הנגשת העסק. אנו מזמינים  אתכם להגיע לסניפי בנק הפועלים ולהגיש את הבקשה להלוואה.

 

מדוע חשוב להנגיש את העסק?
בשנת 1998 נחקק בישראל חוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות, התשנ"ח – 1998 ("החוק") שמטרתו להגן על כבודם וחירותם של אנשים עם מוגבלות ולתת מענה הולם לצרכיהם באופן שיאפשר להם בעצמאות מרבית, פרטיות וכבוד.
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג – 2013 מגדירות יעדים, על פיהם על כל בעל עסק להיערך ולהנגיש את בית העסק בהתאם.

 

מי זכאי להגיש את הבקשה?

  • לקוחות כל הבנקים
  • ח.פ. או עוסק מורשה

 

תנאי ההלוואה:

  • סכום ההלוואה – עד 50 אלף ש"ח
  • ניתן לפרוס את תשלומי ההלוואה עד 5 שנים (60 תשלומים)
  • ריבית – החל מפריים + 1.5% 
  • הצמדה - ללא
  • תנאי לביצוע ההלוואה : המצאת הצעת מחיר עבור עלות ביצוע העבודה והמצאת אסמכתא מיועץ נגישות מורשה לעניין תכנון עבודות ההנגשה  
  • אפשרות לדחיית התשלום הראשון של הקרן (גרייס) לתקופה של עד 3 חודשים
  • פרטים מלאים בסניפי בנק הפועלים

 

 

* * הריבית נכונה ליום 12.02.2017, ריבית משתנה המורכבת מריבית בשיעור שנתי של פריים + 1.5%  תוספת סיכון, המהווה ריבית מתואמת בשיעור של החל מ - 3.15% לשנה. תוספת הסיכון תקבע על ידי הבנק בהתאם ללקוח ולבקשת ההלוואה
* אין לראות בפרסום זה הצעה למתן או קבלת אשראי. האשראי ניתן בכפוף לשיקול דעת הבנק ולתנאיו.
* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
WPS1