חידושים בשוק ההון בפועלים באינטרנט לעסקים
ניירות ערך ישראלים
מסחר במעו"ף
תיק וירטואלי
סימולטור מס בני"ע
Stop Loss
הגרף החכם
ניתוח תיק השקעות
ניירות ערך זרים ארה"ב
מסחר באופציות בבורסות ארה"ב
מסחר בבורסות אירופה וקנדה
עמלות והטבות במסחר בניירות ערך זרים
עמלת ברוקר
תעודות סל
מדדים ומונחים שימושיים
Stop Loss - הסברים וסייגים

Stop Loss - הסברים וסייגים

 • על מנת להעביר הוראות מסוג Stop Loss - יש לקרוא ולחתום על כתב התנאים לקבלת השירות לפני הזרמת ההוראה.
 • השירות ניתן רק עבור מניות ת"א 100 ובשווי כספי של 10,000 ש"ח לפחות להוראה, בכפוף לשינויים. 
 • הוראת המסחר תמתין לשידור עד שהמניה תיסחר בשער ה- trigger ותשודר לבורסה רק בשלב המסחר הרציף, בהתקיים התנאים לשידורה. 
 • במידה ושער הפתיחה ביום נתון יהיה נמוך משער ה- trigger, ההוראה תשודר אוטומטית לשלב הרציף. 
 • אין חובת ביצוע להוראת המסחר. 
 • ניתן להגדיר תוקף להוראה מסוג זה עד לסוף החודש הקלנדרי. 
 • במקרה של אירוע בנייר (דיבידנד, הטבה וכד') ההוראה תבוטל ללא הודעה מוקדמת. 
 • כל עוד ההוראה לא שודרה, היא תוצג בסטטוס "מותנה Stop Loss Limit" או "מותנה Stop Loss Market”. 
 • במקרה והוראת STL שודרה לבורסה אך לא בוצעה או בוצעה חלקית, היא תירשם בספר הפקודות כהוראת LMT (פקודת שער) רגילה ותעבור ליום העסקים הבא עד לסיום תוקף ההוראה. 
 • במידה והוראת STM שודרה לבורסה כפקודת MKT (פקודת שוק רגילה) אך לא בוצעה או בוצעה חלקית, היא תירשם בספר הפקודות בשער עסקה אחרונה אך לא תעבור ליום המסחר הבא. 
 • ניתן לבטל את ההוראה כל עוד לא שודרה לבורסה ובמתן התראה מספקת. לא יתאפשר לשנותה (שינוי שער, כמות או סוג הגבלה).

 


 

WPS2