הטבות למצטרפים חדשים
קרן אשראי ייחודית לנשים המובילות עסקים קטנים
הטבות בלעדיות בחשבון העו"ש לעסקים קטנים המצטרפים לבנק
יתרונות פועלים באינטרנט לעסקים
הטבות לפעילות בערוצים ישירים
מצטרפים לפועלים באינטרנט לעסקים
כניסה לחשבון עם קוד לנייד
כלים ושירותים ייעודיים לעסקים
כרטיס UP card נטען לעסקים קטנים
אפליקצית פועלים לעסקים
שירות on time לעסקים
מסמכים לפתיחת חשבון עסקי בבנק
הטבות בלעדיות בחשבון העו"ש לעסקים קטנים המצטרפים לבנק

הטבות בלעדיות בחשבון העו"ש לעסקים קטנים המצטרפים לבנק

הטבות בעו"ש

במטרה ללוות עסקים קטנים לצמיחה ולהעניק להם כלים אשר יקלו על האתגרים הניצבים בפניהם בתחילת דרכם, מעניק בנק הפועלים ללקוחותיו - עסקים קטנים בהקמה, הטבות בלעדיות בחשבון העו"ש:
 • חבילת התחלה קלה: פטור מעמלות עו"ש בערוץ ישיר עד שנה לעסקים בשנתיים הראשונות להקמתם

 

חבילת התחלה קלה לעסקים בהקמהמהו עסק קטן בהקמה?
תאגיד שטרם חלפו שנתיים מתאריך התאגדותו או עוסק מורשה שטרם חלפו שנתיים מתאריך רישומו כ"עוסק מורשה".
אילו עמלות כלולות בהטבה?

תאגיד "עסק קטן בהקמה"- פטור מהעמלות הבאות:

 • עמלת פעולה בערוץ ישיר
 • עמלת השלמה למינימום

 

עוסק מורשה - פטור מהעמלות הבאות:

 • עמלת פעולה בערוץ ישיר
 • עמלת השלמה למינימום

 

כיצד מצטרפים?
ניתן להצטרף להטבת "התחלה קלה" לעסק קטן בהקמה בסניף בו מנוהל חשבונך או בכל אחד מסניפי בנק הפועלים.

לתשומת לבך:

 • תנאי ההטבה נכונים למרץ 2019. ניתן לקבל את ההטבה לפונים עד 31.12.2019.
 • תוקף ההטבות - פטור מעמלות עו"ש עד שנה לעסקים בשנתיים ראשונות ממועד תאריך ההתאגדות / תאריך הרישום כ"עוסק מורשה".
 • ההטבה תינתן ללקוחות חדשים העומדים בקריטריון של "עסק קטן בהקמה" ופותחים חשבון חדש בסניפי בנק הפועלים, בכפוף להצגת מסמכי התאגדות לתאגיד או מסמך המעיד על פתיחת תיק מס הכנסה / מע"מ ובהתאם לתנאים המפורטים להלן.
 • ההטבה תינתן ללקוחות קיימים שיציגו בסניפי בנק הפועלים מסמכי התאגדות לתאגיד או מסמך המעיד על פתיחת תיק מס הכנסה / מע"מ.
 • בנק הפועלים רשאי לשנות את התנאים או לבטלם בכל עת.
 • בנק הפועלים רשאי להפסיק את ההטבה בכל עת ומכל סיבה, ללא הודעה מוקדמת וללא צורך בהנמקה.
 • פרטים מלאים בסניפי בנק הפועלים. 

 

 


WPS1