הטבות למצטרפים חדשים
יתרונות פועלים באינטרנט לעסקים
הטבות לפעילות בערוצים ישירים
מצטרפים לפועלים באינטרנט לעסקים
כניסה לחשבון עם קוד לנייד
כלים ושירותים ייעודיים לעסקים
הרשאות וחתימות - בחשבונך באינטרנט
תצוגת חשבונות מתקדמת
הפקדת שיקים בשידור
צפייה בהעתקי נסחי טאבו
פירוט יתרות סוף תקופה
כרטיס UP card נטען לעסקים קטנים
אפליקצית פועלים לעסקים
שירות on time לעסקים
מסמכים לפתיחת חשבון עסקי בבנק
תצוגת חשבונות מתקדמת

תצוגת חשבונות מתקדמת

בשקלים ובמט''ח

בפועלים באינטרנט לעסקים תצוגת חשבונות נוחה ויעילה, המותאמת לצרכיך העסקיים. עם כניסתך למסך "תצוגה מתקדמת" בשקלים ובמט"ח יוצגו בפניך כל חשבונותיך העסקיים.

 

לפניך מגוון אפשרויות להצגת נתוני החשבון:

  • עץ חשבונות - צפייה בתנועות של חשבון אחד, קבוצת חשבונות או כל החשבונות והגדרת כינויים לכל חשבון/קבוצת חשבונות.
  • הארת חשבונות - צביעת כל חשבון בצבע שונה.
  • התאמת מבנה הטבלה - בחירת הטורים וסדר הצגתם על פי העדפותיך.
  • סינון נתונים - איתור תנועה בודדת, צפייה בסוג פעולה מסוים בתקופה מוגדרת ועוד.
  • ייצוא נתונים - לתוכנות הנהלת חשבונות, לצורך התאמות בנקים.
  • תצוגת שערי מט"ח

 

בקרה על החשבונות השקליים והמט"ח - עד שנה אחורה
עם הצטרפותך לשירות פועלים באינטרנט לעסקים, תוכל לצפות בהיסטוריה של ארבעת החודשים האחרונים בעו"ש השקלי. מרגע זה, יצטברו תנועותיך עד שנה לאחור.
בעו"ש המט"ח תוכל לצפות מיד עם הצטרפותך לשירות בתנועות היסטוריות של עד שנה אחורה. 

 

 תצוגת חשבונות מתקדמת
WPS2