הטבות למצטרפים חדשים
יתרונות פועלים באינטרנט לעסקים
הטבות לפעילות בערוצים ישירים
מצטרפים לפועלים באינטרנט לעסקים
כניסה לחשבון עם קוד לנייד
כלים ושירותים ייעודיים לעסקים
הרשאות וחתימות - בחשבונך באינטרנט
תצוגת חשבונות מתקדמת
הפקדת שיקים בשידור
צפייה בהעתקי נסחי טאבו
פירוט יתרות סוף תקופה
כרטיס UP card נטען לעסקים קטנים
אפליקצית פועלים לעסקים
שירות on time לעסקים
מסמכים לפתיחת חשבון עסקי בבנק
הרשאות וחתימות - בחשבונך באינטרנט

הרשאות וחתימות - בחשבונך באינטרנט

קביעת מורשים בחשבון

הרשאות וחתימותב"פועלים באינטרנט לעסקים" ניתן לקבוע הרשאות לפעילות בחשבון למספר משתמשים: מורשי חתימה, עובדים בארגון או משתמשים חיצוניים (לדוגמא - רואה החשבון שלך). בנוסף, ניתן להגדיר את תחומי הפעילות בחשבון, סכומים מרביים לפעולה, הרשאה לצפייה במידע בלבד וביצוע פעולות בהן נדרשות מספר חתימות.

 

ריבוי חתימות

ניתן לבצע מגוון פעולות בחשבון גם כאשר נדרשות מספר חתימות לאישור ביצוע הפעולה. הפעולות יבוצעו רק לאחר שיאושרו על ידי כל מורשי החתימה. ניתן להגדיר הרכב חתימה ייחודי לפועלים באינטרנט לעסקים, בשונה מהרכב החתימה בסניפים, כמו גם סדר חתימות מחייב (Work Flow),  וכך לזרז תהליכים ולשלוט על כל העסקות המבוצעות בחשבון.  


אתה קובע מי המשתמשים המורשים
באמצעות טופס ההצטרפות לפועלים באינטרנט לעסקים (פרוטוקול ההצטרפות) ניתן לקבוע הרשאות מידע ופעולות למשתמשים שונים: 

  • הרשאות למידע - באפשרותך לקבוע דרגות חשיפה של משתמשים למידע באתר, ללא יכולת לבצע פעולות. לדוגמא: ניתן לקבוע שמשתמש שאינו מורשה מסוים יצפה רק בתנועות החשבון או רק בפיקדונות.
  • הרשאות לפעולה - באפשרותך לקבוע אילו מורשים יבצעו פעולות בחשבון, באילו תחומים ומהו סכום הפעולה המרבי.

 

תצוגה מאוחדת של כל ה"עסקאות לחתימתי" בכל החשבונות

תצוגה מאוחדת של כל העסקאות לחתימת המורשה בכל החשבונות המצורפים ל"פועלים באינטרנט לעסקים". ניתן לסנן לפי תאריכים, שם מוטב, או מספר חשבון לחיוב.
חתימה מרובה על עסקאות סח"ח: סימון מספר עסקאות וחתימה עליהן בהתאם להרכב החתימות המחייב בחשבון.

אבטחת מידע
עם צירוף החברה לשירות פועלים באינטרנט לעסקים, יצויד כל משתמש בקוד וסיסמא איתם יוכל להיכנס לאתר העסקי (עם קוד נוסף שיישלח לטלפון הנייד).

 

להורדת טפסי הצטרפות ל"פועלים באינטרנט לעסקים'


 

WPS2