הטבות למצטרפים חדשים
יתרונות פועלים באינטרנט לעסקים
הטבות לפעילות בערוצים ישירים
מצטרפים לפועלים באינטרנט לעסקים
כניסה לחשבון עם קוד לנייד
כלים ושירותים ייעודיים לעסקים
הרשאות וחתימות - בחשבונך באינטרנט
תצוגת חשבונות מתקדמת
הפקדת שיקים בשידור
צפייה בהעתקי נסחי טאבו
פירוט יתרות סוף תקופה
כרטיס UP card נטען לעסקים קטנים
אפליקצית פועלים לעסקים
שירות on time לעסקים
מסמכים לפתיחת חשבון עסקי בבנק
תצוגת שיקים

תצוגת שיקים

כל המידע על השיקים בחשבונך

תצוגת שיקיםשיקים שהופקדו ונפרעו בחשבון
ב'פועלים באינטרנט לעסקים' תוכל לצפות בצילום של כל השיקים שנפרעו מחשבונך או הופקדו אליו, עד 120 ימי עסקים אחורה, כולל שיקים שהופקדו בהפקדה מרוכזת.
לחיצה על אייקון השיק במסך תנועות החשבון תאפשר לך לצפות בשיק משני צידיו, לשמור את הצילום במחשבך האישי ואף להדפיסו.

 

פירוט מלא של שיקים למשמרת
באפשרותך לקבל פירוט מלא של השיקים שהפקדת למשמרת, ושנפרעו מחשבונך. בנוסף תוכל לייצא את הנתונים לקובץ אקסל או להדפיסם.
 
הזמנת פנקסי שיקים עסקיים
באפשרותך להזמין פנקסי שיקים עסקיים באמצעות פועלים באינטרנט לעסקים ובאפליקציה לעסקים 2. כמו כן, תוכל לצפות בסטטוס הזמנתך הקודמת ולאחזר אותה.
בעת ביצוע ההזמנה ניתן לשנות את הפרטים הבאים על גבי המסך:

  • הסניף אליו יישלחו הפנקסים
  • כמות השיקים המוזמנים
  • מיספור פנקס ראשון
  • הגבלת סחירות, תוקף וסכום

 

לתשומת לבך:

שירות הזמנת שיקים עסקיים באינטרנט ניתן רק לאחר הזמנה ראשונה בסניף.
 
WPS1