הטבות למצטרפים חדשים
יתרונות פועלים באינטרנט לעסקים
הטבות לפעילות בערוצים ישירים
מצטרפים לפועלים באינטרנט לעסקים
כניסה לחשבון עם קוד לנייד
כלים ושירותים ייעודיים לעסקים
הרשאות וחתימות - בחשבונך באינטרנט
תצוגת חשבונות מתקדמת
הפקדת שיקים בשידור
צפייה בהעתקי נסחי טאבו
פירוט יתרות סוף תקופה
כרטיס UP card נטען לעסקים קטנים
אפליקצית פועלים לעסקים
שירות on time לעסקים
מסמכים לפתיחת חשבון עסקי בבנק
פירוט יתרות סוף תקופה

פירוט יתרות סוף תקופה

פירוט יתרות חצי שנתי
בתום כל חצי שנה תקבל לתיבת הדואר הנכנס בחשבונך בפועלים באינטרנט לעסקים דף המפרט את יתרות סוף התקופה בחשבונך, בשקלים או במטבע חוץ.
 
פירוט יתרות סוף שנה
באפשרותך לצפות בריכוז יתרות כולל לסוף השנה האחרונה, בשקלים ובמטבע חוץ, וכן להדפיס ולשמור את הנתונים בכל אחד מהתחומים הבאים:

  • השקעות
  • אשראי
  • חשבונות שוטפים 

 

לתשומת לבך:

דו"ח יתרות סוף שנה זהה לדו"ח המוזמן באמצעות הסניף, אך אינו חתום על ידי הבנק ולכן אינו מהווה מסמך רשמי. על מנת שהמסמך יהווה מסמך רשמי, יש לפנות לסניף ולהחתימו.
 
 
 פירוט יתרונות רבעוני
WPS1