העברות כספים
העברות במט"ח ובסח"ח
העברת משכורות
תשלום חשבונות
העברות במקבץ
מערכת זה"ב
העברות במט"ח ובסח"ח

העברות במט"ח ובסח"ח

העברות במט"ח ובסח"חבפועלים באינטרנט לעסקים ניתן לבצע העברות מט"ח לבנקים שונים בארץ ובעולם בדרכים הבאות:
 • העברה בנקאית באמצעות סוויפט - העברה ישירה בה תוכל לקבל באתר את העתקי הסוויפט וחשבון ההוצאות של העסקה
 • המחאה בנקאית שתישלח ישירות למוטב
 • המחאה בנקאית שתמתין לך בסניף למחרת יום הביצוע

 

המערכת מאפשרת להגדיר תאריך עתידי של עד 180 ימים. בהעברות עתידיות תוכל לבחור בין שמירה כטיוטא לבין העברה במועד עתידי. 
באפשרותך לצפות ב'דו"ח תחזית פירעונות" המציג את כל העברות המט"ח והסח"ח בחשבונך המכילות תאריך ביצוע עתידי.

 

יתרונות הפעילות העסקית במט"ח וסח"ח בפועלים באינטרנט לעסקים:

 • מערכת פשוטה וידידותית לתפעול
 • צפייה בעלויות הכרוכות בביצוע ההעברה בסיום הכנתה - בטרם שודרה לביצוע בבנק
 • ניתן לעקוב אחר סטטוס העסקאות בכל רגע נתון
 • מאגר נתוני הספקים והבנקים נשמרים במערכת
 • ניתן לאחזר עסקאות וטיוטות ולבצע עדכון פרטים בלבד ובכך לחסוך זמן וטעויות
 • קשר ישיר עם המרכז התפעולי הארצי לסחר חוץ של בנק הפועלים

 

כיצד מבצעים העברה?

 • בוחרים את מועד ביצוע ההעברה - מיידי או עתידי
 • בוחרים מוטב - מרשימת המוטבים אליהם בוצעה העברה בעבר באמצעות הבנק או באמצעות הקלדה ידנית של פרטי המוטב
 • בוחרים את "מהות ההעברה" ושיטת גביית העמלה ומציינים פרטים נוספים במידת הצורך

 

אזור לניהול מוטבים במט"ח ובסח"ח

"פועלים באינטרנט לעסקים" מאפשר לך לצפות ולנהל את רשימת כל המוטבים במט"ח ובסח"ח הקיימים בחשבון - בקלות, בנוחות ובממשק אחד:

 • איתור, הוספה ומחיקת מוטבים מתוך רשימה
 • עריכת מוטבים קיימים והוספת חשבון למוטב קיים

 

לתשומת לבך:
ניתן לבצע העברות במקבץ במט"ח וסח"ח באמצעות ייבוא רשימת מוטבים מקובץ במבנה מט"ח וסח"ח שהוכן מראש במערכות הארגון. 

 

WPS2