העברות כספים
העברות במט"ח ובסח"ח
העברת משכורות
תשלום חשבונות
העברות במקבץ
מערכת זה"ב
מערכת זה"ב

מערכת זה"ב

זיכוי העברות יומניות בזמן אמת

העברות זה"במערכת זה"ב מאפשרת לך להעביר כספים בש"ח ובאופן מיידי* וסופי בין הבנקים בישראל. ההעברה באמצעות המערכת הינה סופית (אינה ניתנת לביטול), ומשתקפת בזמן אמת הן בחשבון החייב והן בחשבון הזכאי (המוטב)***.


העברת הכספים במערכת זה"ב מתבצעת באמצעות מספר זה"ב - IBAN


מהו מספר זה"ב - IBAN?
מספר זה"ב - IBAN מורכב מ- 23 תווים, הכוללים את מספר הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון של הלקוח המוטב, וכן את קוד המדינה וספרת הביקורת.
באפשרותך להפיק מספר זה"ב – IBAN לחשבונך ב'פועלים באינטרנט' וכן באמצעות 'פועלים בטלפון' 2407*, במכשירי העדכן, במכונות להפקדת שיקים ובעזרת הבנקאי בסניף.


קבלת כספים באמצעות העברת זה"ב
אם ברצונך לקבל כספים באמצעות מערכת זה"ב עליך להפיק מספר זה"ב – IBAN, ולוודא בסניפך כי שם חשבונך באנגלית מעודכן. 
עליך להעביר את הנתונים הנ"ל ללקוח המבקש להעביר כספים לחשבונך כדי שיוכל למסרם לבנק ממנו מבוצעת ההעברה.

 

ביצוע העברת זה"ב
בבואך לבצע העברה בנקאית באמצעות מערכת זה"ב, תתבקש לציין את מספר הזה"ב - IBAN של החשבון הזכאי (המוטב) ואת שמו באנגלית. כמו כן, עליך לוודא בסניפך כי שם חשבונך באנגלית מעודכן. 

 

ניתן לבצע העברת זה"ב באחת מהדרכים הבאות:

  • בפועלים באינטרנט לעסקים (לבנקים מקומיים אחרים בלבד)
  • באמצעות הבנקאי בסניף
  • באמצעות משלוח פקס לסניף בו מתנהל חשבונך**
  • באמצעות תיק ממסרים**


העברות זה"ב במקבץ

באפשרותך לבצע ב'פועלים באינטרנט לעסקים' העברות זה"ב (RTGS) למספר מוטבים במרוכז.

היישום מתווסף לשירות "העברות במקבץ", המאפשר ביצוע העברות כספים לצד ג' בשקלים, עד 500 מוטבים בכל רשימה - בקלות, בנוחות ובמגוון דרכים.

 

עמלת העברת זה"ב

 

 סוג לקוח עמלה בהטבה בגין העברת זה"ב בתוך הבנק  עמלה בהטבה בגין העברת זה"ב לבנק אחר 
 לקוח יחיד/עסק קטן 6.5 ש"ח 37 ש"ח*
 לקוח עסק גדול 37 ש"ח 37 ש"ח

 

* במקרה של העברה בסכום של עד 1 מיליון ש"ח, תיגבה עמלה שלא תעלה על מחיר של פעולה אחת ע"י פקיד

** במרבית המקרים
*** לביצוע העברה בפקס או בתיק ממסרים פנה לסניפך לקבלת טופס מתאים.   

****  לידיעתך: בהתאם להוראת בנק ישראל, החל מה-01.07.10, כל העברת כספים בש"ח לבנק מקומי אחר בסכום של 1מיליון ש"ח ומעלה תבוצע באמצעות מערכת זה"ב. ניתן לבחור לבצע העברת זה"ב בכל סכום בין חשבונות המנוהלים בתוך הבנק, ולבנק אחר בסכום הנמוך ממיליון ש"ח.


השירות כרוך בתשלום בהתאם לתעריפון הבנק.

WPS1