הלוואה מיוחדת לעסקים לקראת חג הפסח
קרן פועלים לעסקים - בשיתוף עם כלל חברה לביטוח
חדש ובלעדי לעסקים קטנים בבנק הפועלים - אשראי ברגע לעסקים
מגוון קרנות אשראי לעסקים קטנים
כל נתוני האשראי והערבויות - בחשבונך באינטרנט
כל המידע על כל כרטיסי האשראי בחשבונך
הלוואה ייחודית להנגשת העסק שלך
דו''חות נכיון שוברי כרטיסי אשראי
שירות ישראכרט PAYware SAIL
ישראכרט Check
הלוואה מיוחדת לעסקים לקראת חג הפסח

הלוואה מיוחדת לעסקים לקראת חג הפסח

הלוואה מיוחדת לעסקים לקראת חג הפסח

 

תקופת חג הפסח מתאפיינת בפעילות עסקית רבה, תקופה של הערכות למכירות מוגברות, רכישת מלאי מוגבר, שדרוג והתחדשות העסק ופעילות ענפה ומגוונת.

 

במסגרת מחויבותנו בבנק הפועלים להמשיך ולהעניק לעסקים קטנים את הפתרונות המתקדמים ביותר לקידומם וצמיחתם, התאמנו עבורכם הלוואה מיוחדת לחג הפסח ובתנאים ייחודיים.
כך תוכלו להיערך באופן נכון ומחושב וליהנות מתקופת החג ללא דאגות.

 

פרטי ההלוואה:

  • סכום ההלוואה – עד 200,000 ₪
  • תקופה – עד 60 חודשים
  • ריבית –  פריים + 1.5%*

 

הזכאים להלוואה:

  • לקוחות עסקיים בבנק הפועלים ולקוחות עסקיים חדשים מענפי התעשייה, המלאכה, המסחר והשירותים  
  • בעלי מחזור שנתי של 1 עד 15 מליון ₪ 
  • תאגידים ללא שיעבוד שוטף כללי בבנקים אחרים

 

בטחונות

  • ערבות אישית - מכל בעלי החברה ( לרבות בעלי מניות בחברות שהן בעלות המניות בחברה הלווה)
  • שעבודים – בהלוואות למימון רכישת נכס/ציוד

 

התנאים המפורטים הינם בתוקף להלוואה שתבוצע עד ליום  -  30/4/2017

 

לפרטים נוספים אודות ההלוואה, תנאי המימון, וללקיחת ההלוואה פנה לסניפך.

 

לתשומת ליבך:

  • אין לראות בפרסום זה התחייבות  למתן או קבלת אשראי.  האשראי ניתן בכפוף לשיקול דעת הבנק.ובהתאם ליום 04/04/2017 
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 

*הריבית מתואמת, נכון לתאריך 01.04.2017 –בשיעור של 3.14%

 

WPS1