קרן פועלים לעסקים - בשיתוף עם כלל חברה לביטוח
הלוואה רב ערוצית לעסקים
אשראי ברגע לעסקים
מגוון קרנות אשראי לעסקים קטנים
כל נתוני האשראי והערבויות - בחשבונך באינטרנט
כל המידע על כל כרטיסי האשראי בחשבונך
הלוואה ייחודית להנגשת העסק שלך
הלוואה למערכות אנרגיה סולארית
דו''חות נכיון שוברי כרטיסי אשראי
שירות ישראכרט PAYware SAIL
ישראכרט Check
כל המידע על כל כרטיסי האשראי בחשבונך

כל המידע על כל כרטיסי האשראי בחשבונך

פועלים באינטרנט לעסקים מאפשר לך לצפות בריכוז החיובים הקודמים והעתידיים של כל כרטיסי האשראי המשויכים לחשבון העסק שלך, כולל "דלקן", "פזומט" ו"ספידומט".
ניתן לקבל פירוט על כל כרטיס וכל עסקה בנפרד ולהגדיר בפרוטוקול הצטרפות לשירות רשימת אנשים המורשים לראות מידע זה:
  • כל אחד מהבעלים/המורשים יוכל לצפות בפרטי הכרטיס המשויך אליו.
  • צפייה בכל כרטיסי האשראי אשר משויכים לחשבון.

 

זיכויים צפויים מכרטיסי אשראי
במסגרת השירות תוכל לדעת מהם הזיכויים הצפויים לעסקך, בהתאם לעסקות ששולמו לך באמצעות כרטיסי אשראי של קבוצת ישראכרט

  • צפייה בזיכויים הצפויים לפי סניפים ורשתות, ולהשוות בין הפדיון שלהם.
  • צפייה במידע מפורט על הזיכויים כגון: מטבע הרכישה, מטבע הזיכוי, פירוט העמלות, הריביות, המע"מ וההנחות על כל זיכוי.
  • צפייה במידע על פי חיתוכים שונים.
  • כל סכום שבו חייבת את לקוחותיך, ייכנס לטבלת מעקב חודשית, כך שתוכל לדעת את הפירוט המדויק של סכומי הזיכוי הצפויים בכל חודש נתון.  

 

 

 

 זיכויים וחיובים בכרטיסי אשראי
WPS2