קרן פועלים לעסקים - בשיתוף עם כלל חברה לביטוח
מטרות ההלוואה
קהל היעד
תנאי ההלוואה
כיצד מגישים בקשה להלוואה?
הלוואה רב ערוצית לעסקים
אשראי ברגע לעסקים
מגוון קרנות אשראי לעסקים קטנים
כל נתוני האשראי והערבויות - בחשבונך באינטרנט
כל המידע על כל כרטיסי האשראי בחשבונך
הלוואה ייחודית להנגשת העסק שלך
הלוואה למערכות אנרגיה סולארית
דו''חות נכיון שוברי כרטיסי אשראי
שירות ישראכרט PAYware SAIL
ישראכרט Check
קרן פועלים לעסקים - בשיתוף עם כלל חברה לביטוח

קרן פועלים לעסקים - בשיתוף עם כלל חברה לביטוח

קרן פועלים לעסקים - בשיתוף עם כלל חברה לביטוח

אנו בבנק הפועלים רואים חשיבות עליונה בתמיכה וקידום שלכם, העסקים הקטנים בישראל.


במטרה להתאים לעסקים קטנים פתרונות וכלים מתקדמים אשר יסייעו לכם לצמוח ולהתפתח הקמנו במיוחד קרן אשראי חדשה בשיתוף עם  כלל ביטוח – קרן פועלים לעסקים!


קרן פועלים לעסקים הוקמה כך שתהיה קרן האשראי המובילה בישראל: מהירה יותר,  בתנאים טובים יותר, ובסכומים גדולים יותר.

לרשותכם קו מיוחד לפניות יועצים כלכליים, רואי חשבון ולקוחות - 2404 *מטרות ההלוואה
 • השקעה - הרחבת עסק ופיתוחו
 • הון חוזר - לתפעול השוטף
 • הקמת עסק חדש
קהל היעד

עסקים קטנים ובינוניים, לקוחות בנק הפועלים ומצטרפים חדשים, שהם:

 • עסק בהקמה - עסק אשר טרם החל לפעול 
 • עסקים קטנים - עוסק מורשה/ תאגיד, בעל מחזור מכירות שנתי של עד 25 מיליון ש"ח בשנה שקדמה להגשת הבקשה.
 • עסקים בינוניים - בעלי מחזור עסקי שנתי עד 50 מליון ש"ח .

 

תנאי ההלוואה
 • סכום ההלוואה:
  • עסק בהקמה - עד 500 א' ₪
  • עסק עם מחזור עסקי שנתי עד 5 מ' ₪ -  עד 500 א' ₪
  • עסק עם מחזור עסקי שנתי של 5 מ' ₪ ועד 25 מיליון ₪  - הלוואה עד לסך של 10% (יצואנים 12%) ממחזור ההכנסות השנתי שקדם להגשת הבקשה או 2 מיליון ש"ח, הנמוך מביניהם
  • עסק עם מחזור עסקי שנתי של 25 מ' ₪ ועד 50 מיליון ₪  - הלוואה עד לסך של 10% (יצואנים 12%) ממחזור ההכנסות השנתי שקדם להגשת הבקשה או 3 מיליון ש"ח, הנמוך מביניהם

 

 • תקופת ההלוואה:
  • עד 72 חודשים
  • ניתן לדחות את מועד תשלום הקרן (גרייס) עד 12 חודשים ואת יתרת ההלוואה לשלם ב-60 החזרים חודשים*

 

 • תנאי הריבית:
  • הריבית המקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק
  • מסלול הריבית להלוואה: הלוואה בריבית פריים

 

 • בטחונות להלוואה:
  • ערבות בעלים - ערבות אישית של הבעלים או של כל בעלי המניות בחברה הלווה. בטחונות נוספים בשיעור של 25% מסכום ההלוואה (לאחר מקדמי בטחון כמקובל בבנק). הביטחונות בכפוף לאישורם ועל פי שיקול דעת הבנק ו/או שעבוד הנכס/הציוד במקרים בהם ההלוואה נועדה למימון רכישתו.
  • לקוחות בעלי מחזור שנתי של החל מ – 25 מיליון ₪ ועד 50 מיליון ₪, שקיים אצלם שעבוד שוטף כללי לבנק אחר על נכסי החברה, יהיו זכאים להלוואה בקרן בתנאי שביטלו את השעבוד השוטף הכללי או  הסכימו לחתום על מסמך פרי פסו .

 

 • הטבות בעמלות:
  • פטור מעמלת הקצאת בטוחה
  • הנחה של 70% מעמלת עריכת מסמכים על פי תעריפון הבנק

 

 • מענה מהיר: 
  • בחינת בקשת ההלוואה ומתן מענה עד 14 ימי עסקים מיום הגשת התוכנית העסקית
  • בכפוף להעברת כל המסמכים הדרושים לחברת BDI ולבנק

 

כיצד מגישים בקשה להלוואה?
 • שלב א':
  הלקוח יכין תכנית עסקית, עפ"י פורמט הקיים באתר. את התכנית יש לשלוח לכתובת המייל של BDI, החברה המתאמת, כמפורט להלן: 
  חברת BDI  - לפי הפרטים הבאים:
  אתר אינטרנט: http://www.bdi.co.il/
  כתובת מייל של הקרן: kerenpoalim@bdi.co.il
  פקס:  03-6164305
  טלפון: 03-5770333
  במידה  והלקוח מבקש לקבל אישור עקרוני על עמידתו בתנאי ההלוואה, טרם הכנת התכנית העסקית,  ישלח את טופס הבקשה המקדמית למנהל הקרן באמצעות החברה המתאמת, במייל:  kerenpoalim@bdi.co.il
  במקרה בו יתקבל אישור עקרוני בדבר התאמת הלקוח, תישלח ללקוח הודעה להכנת תכנית עסקית לצורך בחינה פרטנית של בקשתו לקבלת ההלוואה.

תכנית עסקית

טופס בקשה מקדמית 

 

 

 • שלב ב':
  התכנית העסקית תיבחן ע"י החברה המתאמת (BDI) ובנוסף תתבצע בדיקה כלכלית של העסק המבקש. עם סיום הבדיקה של BDI, תועבר ההמלצה לבנק.

 

 • שלב ג':
  לאחר שההמלצה של הגוף המתאם תועבר לבנק, הבנק יבצע בדיקה מקיפה של ההמלצות ושל נתוני העסק המבקש, לרבות בחינת התכנית העסקית. הבנק יקבל החלטה ביחס לבקשת הלקוח והלקוח יעודכן על ידי הסניף באמצעותו ביקש להגיש את הבקשה.


קו מיוחד לפניות יועצים כלכליים ורו"ח - 2404*

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהל יחידת הקרנות בבנק הפועלים:
 ראיד אבו ריא בטלפון: 03-5674614 או במייל: raid.abu-riya@poalim.co.il

לתשומת לבך:

 • לקוחות בעלי מחזור שנתי של החל מ 25 מיליון ₪ ועד 50 מיליון ₪, המגישים בקשה להלוואה למטרת מימון הון חוזר, התקופה המקסימאלית להלוואה הינה עד 24 חודשים, אשר מתוכם יהיו מקסימום 3 חודשי גרייס על הקרן.
 • אין בהודעה זו או באיזה מהנתונים הכלולים בה או המסמכים הנלווים אליה התחייבות כלשהי של הבנק למתן אשראי.
 • כל אישור או סירוב לבקשת הלוואה, כולה או חלק ממנה, נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק וייעשה בהתאם לנהליו הפנימיים.
 • ההלוואות הינן בנוסף לאובליגו הקיים ולא נועדו למיחזור אשראי קיים בבנק.
 • מובהר, כי העמדת ההלוואה, כולה או חלק ממנה, הנה בשיקול דעתו הבלעדי של הבנק וכפופה לקיום כל התנאים המוקדמים כפי שייקבעו על ידו, ובכלל זה לחתימת הלקוח על כל המסמכים בנוסח ובתנאים כפי שיידרשו על ידי הבנק. 
 • אין לראות בפרסום זה משום המלצה ו/או הצעה ו/או ייעוץ למתן או קבלת אשראי.
 • פרטים מלאים ניתן לקבל בטופס הבקשה להלוואה, בקו הייעודי או בסניפים.
 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

 


WPS1