קרן פועלים לעסקים - בשיתוף עם כלל חברה לביטוח
הלוואה רב ערוצית לעסקים
אשראי ברגע לעסקים
מגוון קרנות אשראי לעסקים קטנים
קרן בשיתוף התאחדות התעשיינים
הלוואת קרן קורת
הלוואה להתייעלות אנרגטית
כל נתוני האשראי והערבויות - בחשבונך באינטרנט
כל המידע על כל כרטיסי האשראי בחשבונך
הלוואה ייחודית להנגשת העסק שלך
הלוואה למערכות אנרגיה סולארית
דו''חות נכיון שוברי כרטיסי אשראי
שירות ישראכרט PAYware SAIL
ישראכרט Check
קרן בשיתוף התאחדות התעשיינים

קרן בשיתוף התאחדות התעשיינים

הלוואה ייחודית ללקוחות בנק הפועלים חברי התאחדות התעשיינים

קרן התאחדות התעשיינים

בנק הפועלים, בשיתוף עם התאחדות התעשיינים, השיק קרן אשראי ייעודית המעניקה אשראי בתנאים

מועדפים לעסקים קטנים חברי ההתאחדות.
הקרן, בהיקף של כ-250  מיליון ש"ח, מיועדת להרחבת העסק, השקעה בציוד ובהון חוזר.למי מתאימה הלוואת הקרן?
לקוחות בנק הפועלים, בעלי עסקים קטנים החברים בהתאחדות התעשיינים.
תנאי ההלוואה
 • סכום ההלוואה: עד 10% מהמחזור השנתי של העסק (מקסימום 2.8 מיליון ש"ח)
 • ריבית ההלוואה:
  • לתקופה של עד 5 שנים: פריים + 0.9%. 
  • לתקופה של 5-7 שנים: פריים + 1.4%
 • תקופת ההלוואה:
  • לצורכי הון חוזר: עד 5 שנים
  • למטרת הרחבת העסק והשקעה בציוד: עד 7 שנים
 • ביטחונות נדרשים: עד 15% מסכום ההלוואה. נדרשת ערבות בעלים.
כיצד ניתן לקבל את ההלוואה?

לבדיקת תנאי הזכאות להלוואה יש לפנות למשרדי הקרן ההדדית של המעסיקים, בטלפונים:

03-5198864 או 03-5198722.

לתשומת לבך:

 • ריבית שנתית מתואמת להלוואה לתקופה של עד 5 שנים - 5.1%. ריבית שנתית מתואמת להלוואה
  לתקופה של 5-7 שנים - % 5.54. הריביות המתואמות נכונות לתאריך 20.6.2012.
 • אין בהודעה זו או באיזה מהנתונים הכלולים בה או המסמכים הנלווים אליה התחייבות כלשהי של הבנק למתן אשראי.
 • כל אישור או סירוב לבקשת הלוואה, כולה או חלק ממנה, נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק וייעשה בהתאם לנהליו הפנימיים.
 • מובהר בזאת כי העמדת ההלוואה, כולה או חלק ממנה, הינה בשיקול דעתו הבלעדי של הבנק וכפופה הן לקבלת אישור מקדמי מהתאחדות התעשיינים והן לקיום כל התנאים המוקדמים כפי שייקבעו על ידי הבנק, ובכלל זה לחתימת הלקוח על כל המסמכים בנוסח ובתנאים כפי שיידרשו על ידי הבנק.
 • אין לראות בפרסום זה משום המלצה ו/או הצעה ו/או ייעוץ למתן או קבלת אשראי.*פרטים מלאים בבקשה להלוואה ובסניפים
 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 


WPS1