קרן פועלים לעסקים - בשיתוף עם כלל חברה לביטוח
חדש ובלעדי לעסקים קטנים בבנק הפועלים - אשראי ברגע לעסקים
מגוון קרנות אשראי לעסקים קטנים
כל נתוני האשראי והערבויות - בחשבונך באינטרנט
כל המידע על כל כרטיסי האשראי בחשבונך
הלוואה ייחודית להנגשת העסק שלך
דו''חות נכיון שוברי כרטיסי אשראי
שירות ישראכרט PAYware SAIL
ישראכרט Check
הלוואה ייחודית להנגשת העסק שלך

הלוואה ייחודית להנגשת העסק שלך

הלוואה להנגשת העסק

 

בנק הפועלים בשיתוף עם עמותת נגישות ישראל מסייעים לך להנגיש את העסק שלך:

אנו רואים חשיבות רבה במתן תמיכה וסיוע ללקוחותינו ופועלים באופן מתמיד לשיפור השירות וחיזוק הקשר עימם.

במטרה לסייע לבעלי מוגבלות וכן לבעלי העסקים להיערך בהנגשת בתי העסק בתקופה זו, יכולים הלקוחות לבקש הלוואה ייחודית בבנק הפועלים למימון הנגשת העסק בתנאים מועדפים.

 

מדוע חשוב להנגיש את העסק?


בשנת 1998 נחקק בישראל חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 ("החוק") שמטרתו להגן על כבודם וחירותם של אנשים עם מוגבלות ולתת מענה הולם לצרכיהם באופן שיאפשר להם בעצמאות מרבית, פרטיות וכבוד.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג – 2013 מגדירות יעדים, על פיהם על כל בעל עסק להיערך ולהנגיש את בית העסק בהתאם.

 

 

מי זכאי להגיש את הבקשה?

• לקוחות בנק הפועלים
• לקוחות כל הבנקים הפותחים חשבון בבנק הפועלים
• ח.פ. או עוסק מורשה

 

תנאי ההלוואה:
• סכום ההלוואה – עד 70 אלף ש"ח
• ניתן לפרוס את תשלומי ההלוואה עד 5 שנים
• ההלוואה ניתנת בריבית שנתית משתנה לא צמודה על בסיס הפריים 
• תנאי להגשת הבקשה : המצאת הצעת מחיר מקבלן עבור עלות ביצוע העבודה

 

פרטים מלאים בסניפי בנק הפועלים

 

* אין לראות בפרסום זה הצעה למתן או קבלת אשראי. האשראי ניתן בכפוף לשיקול דעת הבנק ולתנאיו.
WPS2