קרן פועלים לעסקים - בשיתוף עם כלל חברה לביטוח
הלוואה רב ערוצית לעסקים
אשראי ברגע לעסקים
מגוון קרנות אשראי לעסקים קטנים
כל נתוני האשראי והערבויות - בחשבונך באינטרנט
כל המידע על כל כרטיסי האשראי בחשבונך
הלוואה ייחודית להנגשת העסק שלך
הלוואה למערכות אנרגיה סולארית
דו''חות נכיון שוברי כרטיסי אשראי
שירות ישראכרט PAYware SAIL
ישראכרט Check
כל נתוני האשראי והערבויות - בחשבונך באינטרנט

כל נתוני האשראי והערבויות - בחשבונך באינטרנט

פועלים באינטרנט לעסקים מאפשר לך לצפות בכל נתוני האשראי העסקי שלך באופן מרוכז ומפורט: כל המסגרות, ההלוואות, הערבויות בש"ח או במטבע חוץ.
נתוני האשראי מוצגים על פי חלוקה של אשראי שקלי ואשראי מט"ח.


אשראי שקלי
מסגרות והלוואות בשקלים
 • פירוט מסגרת חח"ד כולל ריביות
 • פירוט כל ההלוואות בחשבונך העסקי, עם מגוון אפשרויות למיון

 

ערבויות בשקלים
תצוגת כל הערבויות,  עם אפשרות למיון על פי סוג הערבות. עבור כל ערבות ניתן לצפות בפירוט נוסף של:

 • תשלומים החלים על הערבות
 • יתרת הערבות
 • ריבית והצמדה

 

אשראי On Call
באפשרותך לצפות בנתוני אשראי On Call שביצעת בכל שלב, על בסיס יומי, החל מיום לקיחת האשראי. התצוגה כוללת את הנתונים הבאים:

 • סכום הקרן ושיעור הריבית ליום העסקים הנוכחי
 • סכום התשלום הקרוב.
 • יתרת תשלום
אשראי מט"ח
יתרות ומסגרות במטבע חוץ
כל המסגרות וההלוואות שביצעת מוצגות לפניך עם מגוון אפשרויות מיון על פי סוג הלוואה וסוג המטבע בה נלקחה ההלוואה וכן פירוט נוסף של:
 • ריבית במסגרת וריבית חריגה  
 • שווי היתרה בשקלים ובדולרים
 • יתרת ההלוואה במטבע

 

ערבויות במטבע חוץ
תצוגת כל הערבויות עם אפשרות מיון על פי סוג הערבות וסוג המטבע. עבור כל ערבות ניתן לצפות בפירוט נוסף של:

 • יתרת התשלומים הקיימים על הערבות
 • מועד סיום הערבות  
 • ריבית והצמדה 

 

הלוואות במטבע חוץ
תצוגת כל המסגרות וההלוואות שביצעת, כולל הלוואות שנפרעו לאחרונה עם מגוון אפשרויות למיון.

 כל נתוני האשראי
WPS1