שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
בדיקת המסמכים
אשראי דוקומנטרי ייבוא - פתיחה ותיקון
התשלום לספק ומסירת המסמכים
שאלות ותשובות בסחר חוץ
סוגי האשראים הדוקומנטריים
דוקומנטים לגוביינא
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
אשראי דוקומנטרי ייבוא - פתיחה ותיקון

אשראי דוקומנטרי ייבוא - פתיחה ותיקון

מלווים אותך צעד אחר צעד

אשראי דוקומנטריאשראי דוקומנטרי יבוא באינטרנט
באפשרותך לבקש פתיחת אשראי דוקומנטרי (L/C) וביצוע תיקון באמצעות "פועלים באינטרנט לעסקים".


יתרונות השירות:

  • נוח, ידידותי וללא שימוש בטפסים
  • שיכפול ועדכון הוראות היסטוריות, ללא צורך במילוי חוזר של פרטי העסקה
  • צפייה בהיסטוריה של כל שלבי העסקה
  • קבלת הודעות בכל שלבי העסקה (העתקי סוויפט, חשבונית עמלות, וכו').
  • המערכת מבצעת בדיקה On Line של נתוני בקשות הפתיחה והתיקון המוזנים באתר, לוידוא הזנה נכונה של הפרטים

 

כיצד מצטרפים?
אם אינך מצורף לשירות בקשת פתיחת אשראי דוקומנטרי באמצעות האינטרנט וברצונך להצטרף לשירות, עליך לחתום על פרוטוקול מעודכן הכולל סעיף אשראי דוקומנטרי (גם אם הינך מצורף ל"פועלים באינטרנט לעסקים"), ללא צורך בעדכון הפרוטוקול.
אם הינך מצורף לשירות בקשה לפתיחת אשראי דוקומנטרי, תוכל מעתה לבקש גם תיקוני עסקות באמצעות "פועלים באינטרנט לעסקים", ללא צורך בעדכון הפרוטוקול.
 
להצטרפות לשירות יש לפנות לבנקאים בסניפך.


פתיחת אשראי דוקומנטרי יבוא - צעד אחר צעד
הנתונים הכלליים והבסיסיים בשלבי פתיחתו של האשראי הדוקומנטרי, תפקידיהם השונים של המשתתפים בעסקה - היבואן, היצואן והבנק הפותח, והמסמכים שעליהם להמציא בכל שלב בתהליך:
 
א. היבואן מבקש מהבנק שלו, הבנק הפותח, לפתוח א.ד. על שמו לטובת היצואן, על-פי חוזה המכר או על פי
  הצעת המחיר - Proforma invoice  שהיבואן קיבל מהיצואן.

ב. היבואן ימסור לבנק הפותח את תנאי האשראי הדוקומנטרי אותם היצואן אמור לקיים, כגון: משלוח סחורה עד
  מועד מסוים, משלוח של כל הסחורה בבת אחת או משלוחה בחלקים, מקור הסחורה, משלוח מנמל מוצא
  מסוים לנמל יעד מסוים, שינוע הסחורה בים, באוויר, ביבשה, או בהובלה משולבת, ועוד.
 
ג. הבנק הפותח מתבקש להתחייב, בהתחייבות בלתי חוזרת, לשלם ליצואן כנגד מסמכים התואמים במלואם
  לתנאי האשראי הדוקומנטרי.
 
ד. הבנק הפותח ידרוש מהיבואן להמציא לו בטוחות על מנת שיוכל לעמוד בהתחייבותו, כפי שנעשה בעת הוצאת
   ערבות בנקאית. לעתים מוכן הבנק הפותח להתייחס אל הטובין המיועדים ליבוא כבטוחה נוספת, וייקח אותם
  בחשבון כחלק ממערך הביטחונות הנדרשים לצורך פתיחת הא.ד.
 
ה. ביטוח הטובין לטובת הבנק הפותח - כדי שניתן יהיה לממש בעת הצורך את היות הטובין חלק מהבטוחות,
   ידרוש הבנק הפותח שהטובין יבוטחו לטובתו וכן ששטר המטען ייערך לפקודתו.
 
ו. דרישות הא.ד. מתארות ומגדירות את המסמכים השונים שעל היצואן להציג לשם קבלת התמורות.
   לדוגמא: חשבון ספק (Invoic) - מסמך המעיד על מחיר הסחורה.
   שטר מטען (Bill of Lading) - מסמך המעיד על הטענת הסחורה על כלי הובלה ועל כך שההטענה בוצעה עד
   התאריך הנדרש, תעודת מקור (Certificate of Origin) - המעידה על ארץ הייצור, וכדומה.
 
לקבלת הסבר מפורט ניתן להיעזר בהסבר לפתיחת א.ד. יבוא 

 
בכל שאלה ניתן לפנות ליחידת א.ד. יבוא במרכז לסחר בינלאומי:
ורדה הראל:   7146552 - 03
ג' סי זרובבל:  7146357 - 03
דוד אלקלעי:  7146343 - 03

 

לא מצורף ל'פועלים באינטרנט לעסקים"?
ניתן גם למלא טופס בקשת פתיחת אשראי דוקומנטרי, להדפיס ולשלוח אותו לסניפך.

 

כתב תנאים כלליים לפתיחת אשראים דוקומנטריים

בקשה פרטנית לפתיחת א.ד

WPS2