שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
בדיקת המסמכים
אשראי דוקומנטרי ייבוא - פתיחה ותיקון
התשלום לספק ומסירת המסמכים
שאלות ותשובות בסחר חוץ
סוגי האשראים הדוקומנטריים
דוקומנטים לגוביינא
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
יתרונות האשראי הדוקומנטרי

יתרונות האשראי הדוקומנטרי

לעסקאות מוגנות

אשראי דוקומנטריאשראי דוקומנטרי (א.ד.), המכונה  גם מכתב אשראי (Letter of Credit או L/C) הינו התחייבות בלתי חוזרת של בנק פותח לשלם למוטב/יצואן את הסכום הנקוב בו, כנגד הצגת מסמכים התואמים לתנאי הא.ד., במועד המוגדר בתנאים אלה ובהתאם לתנאים שהוכתבו בעת פתיחת הא.ד.על ידי היבואן.
 

יתרונו של האשראי הדוקומנטרי: שני הצדדים מוגנים
בין שיטות התשלום בסחר הבינלאומי, האשראי הדוקומנטרי הינה השיטה המתקרבת לאיזון מקסימלי בהגנה על האינטרסים של כל המעורבים בעסקה. שיטת תשלום זו מצליחה להפריד בין העסקה המסחרית ובין התשלום תמורתה, תוך שמירה קפדנית על עקרון הפרדת החזקות. בשיטה זו ממלאת המערכת הבנקאית הבינלאומית תפקיד של שותפה מלאה, כאשר ללא שותפות זו לא היו עסקות סחר חוץ רבות יכולות לצאת אל הפועל.


באילו תנאים  תתקיים התחייבותו הבלתי חוזרת של הבנק הפותח?
מילוי כל התנאים שהוגדרו מראש במכתב האשראי.

 • הצגתם של המסמכים השונים (שטר מטען, חשבון ספק ותעודות אחרות המעידות בדרך כלל על משלוח סחורות), כפי שהורה היבואן במכתב האשראי.
 • התאמה מלאה של המסמכים לדרישות מכתב האשראי ותנאיו ולכללים האחידים, והתאמה בין המסמכים.

 


למה דווקא בבנק הפועלים?

יצואן: אשראי דוקומנטרי הינו אמצעי תשלום המחייב הקפדה ודיוק, על מנת להבטיח את קבלת תמורת היצוא במועד. אנו נבדוק עבורך את תנאי האשראי הדוקומנטרי ולאחר מכן את המסמכים שתציג. במידת הצורך נציע לך לבקש שינויים באשראי הדוקומנטרי ו/או תיקון המסמכים. משלוח מסמכים לחו"ל יבוצע בדרך המהירה ביותר בתיאום אתך.
אתה מוגן ותשלומך מובטח
היצואן מקבל התחייבות בלתי חוזרת של בנק (הבנק הפותח) לתשלום, זאת במידה ויעמוד בתנאי האשראי הדוקומנטרי.
אם קיבל היצואן אשראי דוקומנטרי מקוים, הוא אוחז בהתחייבות נוספת של בנק המוכר לו ואמין עליו, ועל ידי כך מנטרל סיכונים שהבנק הפותח לא ירצה (או לא יוכל) לעמוד בהם: סיכונים דוקומנטריים, סיכון שמדינת היבואן תאסור על הוצאת מטבע חוץ מהמדינה, ועוד.

יבואן: ניסוח מדויק של האשראי הדוקומנטרי חיוני להצלחת עסקת סחר חוץ. באמצעות האשראי הדוקומנטרי נוכל להבטיח כי התשלום ליצואן (הספק שלך בחו"ל) יבוצע רק לאחר שניווכח כי אכן היצואן עמד בתנאי האשראי, וזאת לאחר הגעת המסמכים ובדיקת תקינותם.
לתשומת לבך: הבנק בודק את תקינות המסמכים ולא את תקינות הסחורה.
אתה מכתיב את התנאים ונהנה מביטחון
היבואן מכתיב את תנאי האשראי הדוקומנטרי (בהתאם לחוזה שלו עם היצואן) על ידי הצגת רשימת מסמכים שהוא דורש מהצד שכנגד להמציא לו. ליבואן מוענקת יכולת להגביל את הספק בתנאים ובמסמכים ולהציג לו דרישות ספציפיות כגון: הגבלת תוקף האשראי, מגבלות זמן למועדי האספקה, סכום, מועד תשלום, צורת הובלה וכדומה.
ליבואן הביטחון שיקבל לידיו בדיוק את המסמכים שדרש בא.ד., ובמידה ולא, לא יהיה חייב בתשלום. הכוח שבידי היבואן - לקבוע בא.ד. שכל המסמכים, למעט חשבון הספק ותעודת האריזה אותם מפיק היצואן, יופקו על ידי צדדים שלישיים עצמאיים – נותן ליבואן ביטחון שאכן דרישותיו האמורות יתמלאו

 

מהו הזמן המקובל לדרישת קבלת אשראי דוקומנטרי?

 • כאשר אינך מכיר את הקונה (בעסקות ראשונות, או בעסקות מזדמנות)
 • בעסקות עם יבואנים ממדינות הסובלות מקשיים כלכליים, פוליטיים, ביטחוניים או מסיכונים אחרים
 • העברת תמורת העסקה
 • עסקות בסכומים גדולים
 • בעסקות לטווח ארוך, כאשר העסקה ו/או התשלומים בגינה מתבצעים במשך מספר שנים
 • בעסקות של ציוד המיוצר על פי מפרט ספציפי של היבואן, או של סחורה שאין לה שימוש סביר אחר מאשר זה שהיבואן התכוון אליו
 • במדינות שתקנות מטבע החוץ שלהן מחייבות זאת
 • בעסקות עם יבואן שלא הוכיח בעבר מוסר תשלומים גבוה
 • במדינות בהן קבלת א.ד. לטובת יצואן מהווה מנוף לקבלת מימון

 

לפניות בנושאים הקשורים לאשראי דוקומנטרי - ייבוא וייצוא:

ג'סי זרובבל: 03-7146357

WPS2