שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
דוקומנטים לגוביינא
אשראי ספק בערבות הבנק הגובה
דוקומנטים לגוביינא - חמישה משתתפים, שישה שלבים
דוקומנטים לגובינא - העברת מסמכים
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
אשראי ספק בערבות הבנק הגובה

אשראי ספק בערבות הבנק הגובה

הדרך שלך - היצואן, להגן על המגיע לך

כיצואן, באפשרותך להנחות את הבנק הגובה (הבנק של היבואן) לשחרר את המסמכים ליבואן רק בתנאי שהבנק הגובה יערוב בערבות מוחלטת לשלם את תמורת המסמכים ליצואן במועד הפירעון. 

 

שתי דרכים, ערבות אחת
אם יסכימו היבואן והבנק הגובה, ואם יקבל הבנק הגובה מהיבואן בטוחות מתאימות, תינתן הערבות בעת מסירת המסמכים ליצואן באחת משתי הדרכים הבאות:

  • הוצאת ערבות במסמך נפרד (בסוויפט, בטלקס או בכתב), ומשלוחה ליצואן
  • חתימת הבנק כערב, Pour Aval Bon, על-גבי השטר

 

כיצד אתה מוגן?

  • ערבות לפירעון עסקת מסמכים לגביה מנטרלת את הסיכון של סירוב היבואן לשלם את התמורה במועד הפירעון, שכן ההתחייבות לתשלום היא של הבנק הגובה, שנתן את הערבות ליצואן
  • התחייבות זו היא אוטונומית, ואינה קשורה עוד לעסקת המכר
  • הבנק הגובה יפרע את השטר בלי כל קשר למצבו הפיננסי של היבואן באותה עת 

 

ליצואן - חשוב לדעת:

  • שיטה זו אינה מבטיחה ליצואן כי היבואן יסכים לפדות את המסמכים
  • לא בטוח שהבנק הגובה אכן יסכים לערוב לעסקה 

 

ליבואן - חשוב לדעת:

  • השיטה אינה מבטיחה את טיב הסחורה והתאמתה לחוזה, כיוון שהערבות לטובת היצואן מוצאת במעמד מסירת המסמכים לידי היבואן, ולכן טרם ראה את הסחורה. 
  • השיטה מכבידה על היבואן, הנדרש להקצות בטחונות לעסקה, ויותר יקרה עבורו מבחינת עמלות הבנק.
 דוקומנטים לגוביינא
WPS1