שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
דוקומנטים לגוביינא
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
מדריך סחר חוץ

מדריך סחר חוץ

1. תנאי המכר בעסקה בינלאומית

מי אחראי למה?

 

פרק זה מציג מבוא כללי לעולם הסחר. בתת-הפרקים: ההתקשרות החוזית והצעה וקיבול (חוזה המכר), מוצגים המאפיינים הכלליים של כל עסקה בין מוכר לקונה, בין שהיא מקומית ובין שהיא בינלאומית, כאשר סוף תת-הפרק "הצעה וקיבול"  מעביר אותנו לעולם הסחר הבינלאומי. בהמשך מתואר תפקידן של הממשלות והמדינות במסחר הבינלאומי, ומוצגים הגופים השונים המעצבים עולם זה, החל בגורמים שיש להם מגע פיזי ממש בסחורה, וכלה בגופים בינלאומיים, בבתי-המשפט ובאקדמיה.


הנושאים בפרק:
1. מבוא
2. ההתקשרות החוזית      
3. הצעה וקיבול
4. תפקידן של מדינות וממשלות במסחר הבינלאומי
5. המשתתפים במסחר הבינלאומי

עסקת המכר

2.תנאי המכר

כל מילה חשובה

 

המסמכים בעסקת המכר הבינ"ל חיוניים להשלמת העסקה. רק בגיבוי של מסמכים תורשה סחורה לצאת מארץ היצוא, יוכלו האונייה או המטוס להובילה, והיא תורשה להיכנס למדינת היבואן. בנוסף - מעידים המסמכים למי הבעלות בסחורה.
פרק זה מציג את המסמכים שבלעדיהם לא יתקיים סחר בינ"ל.


 
הנושאים בפרק:
1. מבוא        
2. ההתקשרות החוזית      
3. הצעה וקיבול
4. מבוא
5. חשבון ספק
6. תעודת אריזה/מפרט טכני
7. שטר מטען ימי
8. שטר מטען אווירי
9. סוגים אחרים של שטרי מטען
10. מסמכים שונים הקשורים בהובלה
11. תעודת מקור
12. פוליסת ביטוח
13. תעודת בריאות/תעודה ווטרינרית
14. תעודת כשרות
15. תעודות בדיקה/מעבדה/אנליזה
16. תעודת השגחה
17. תעודות שונות

 

תנאי המכר

3. המסמכים בסחר הבינ"ל

כל מילה חשובה

 

המסמכים בעסקת המכר הבינ"ל חיוניים להשלמת העסקה. רק בגיבוי של מסמכים תורשה סחורה לצאת מארץ היצוא, יוכלו האונייה או המטוס להובילה, והיא תורשה להיכנס למדינת היבואן. בנוסף - מעידים המסמכים למי הבעלות בסחורה.
פרק זה מציג את המסמכים שבלעדיהם לא יתקיים סחר בינ"ל.
 
 
הנושאים בפרק:
1. מבוא        
2. ההתקשרות החוזית      
3. הצעה וקיבול
4. מבוא
5. חשבון ספק
6. תעודת אריזה/מפרט טכני
7. שטר מטען ימי
8. שטר מטען אווירי
9. סוגים אחרים של שטרי מטען
10. מסמכים שונים הקשורים בהובלה
11. תעודת מקור
12. פוליסת ביטוח
13. תעודת בריאות/תעודה ווטרינרית
14. תעודת כשרות
15. תעודות בדיקה/מעבדה/אנליזה
16. תעודת השגחה
17. תעודות שונות

 

המסמכים בסחר הבינ"ל

4. הובלת מטענים בדרך היעילה
ההוצאות הכרוכות בהובלת סחורות  למרחק של מאות ואלפי ק"מ מוערכות בכ - 8%-4% מערך הסחורה. חשוב מאד אפוא, למוכר ולקונה, לבחור את שיטת ההובלה היעילה והכדאית ביותר, בהתחשב בפרמטרים השונים של הסחורה (דחיפות הגעתה, רגישותה לתנאי הדרך, ערכה, עלויות ההובלה, וכיו"ב).
פרק זה מציג את השיקולים השונים לבחירת ההובלה, ואת אופני ההובלה השונים: ימית, אווירית, יבשתית ומשולבת.

 

הנושאים בפרק:
1. מבוא
2. הובלה בים

  • אוניות רגילות - אוניות מטען כללי
  • אוניות מכולה
  • אפשרויות שונות של הובלה במכולות
  • סוגי אוניות
  • שיטות מקובלות לקביעת תעריפים

3.       הובלה באוויר
4.       תובלה משולבת
5.       הנפקת שטר המטען

 

הובלת מטענים בדרך היעילה

5. ביטוח ימי ואווירי

מה שבטוח - בטוח!

 

אמרתָ הובלה בינלאומית - אמרתָ ביטוח ימי ו/או אווירי. שום אדם בר-דעת לא יוביל סחורה על פני הימים או מעל לעננים מבלי לבטח את מלוא ערכה. פרק זה עוסק בהיבטים השונים של פוליסת הביטוח הימי והאווירי, הנזקים שהיא מכסה, והעקרונות השונים של ביטוח ייחודי זה.
 
 
הנושאים בפרק:
1. מהו ביטוח ימי
2. סוגי הפוליסות
3. מה מכסה פוליסת ביטוח
4. סוגי נזקים
5. משך הביטוח
6. עקרונות הביטוח
7. תביעות

 

ביטוח ימי ואווירי

6. מסחר ללא מחסומים

הסכמי סחר חופשי

 

הסכמי סחר-חופשי מבטלים חומות מכס ומחסומי-סחר אחרים. פרק זה מתאר בקצרה את הסכמי הסחר החופשי שיש למדינת ישראל עם רוב מדינות אירופה וצפון אמריקה, ואת העקרונות העיקריים להכרה בסחורה כזכאית ליהנות מההקלות של הסכמים אלה.

 
הנושאים בפרק:
1. GATT
2. הסכם הסחר החופשי עם מדינות האיחוד האירופי
3. הסכם אזור הסחר החופשי עם ארה"ב
4. הסכם הסחר בין ישראל למדינות אפט"א
5. הסכם הסחר ישראל - קנדה

מסחר ללא מחסומים

7. שיטות התשלום הבינלאומיות

כיצד לבחור ביניהן?

 

פרק זה מציג את הסיכונים הכספיים למוכר ולקונה בעסקת מכר בינ"ל, את שיטות התשלום הבינלאומיות המקובלות וכיצד נבחרת שיטת התשלום


הנושאים בפרק:
1. הסיכונים ליצואן וליבואן בעסקת המכר הבינלאומית
2. עקרון הפרדת החזקות
3. אשראי ספק
4. שיטות התשלום הבינלאומיות המקובלות
5. כיצד נבחרת שיטת התשלום

שיטות התשלום הבינלאומיות

8. חשבון פתוח ותשלום מראש

השיטות הפשוטות מכולן

 

פרק זה מציג את שתי השיטות הפשוטות: שיטת התשלום בחשבון פתוח, בה שולח היצואן את סחורתו ומצפה לקבל תשלום מיד עם הגעתה או כעבור זמן מסויים לאחר הגעתה, ושיטת המקדמה - בה ממתין היצואן שהיבואן ישלם לו קודם כל את תמורת הסחורה, ורק אז ישלח אותה. כמו כן מציג הפרק את הסיכונים לכל צד בכל אחת מהשיטות.


הנושאים בפרק:
 
1. שיטת החשבון הפתוח: מתי נוהגים להשתמש בשיטת החשבון הפתוח, חשבון פתוח: יתרונות וחסרונות
2. תשלום מראש: מתי משלמים בתשלום מראש, תשלום מראש: יתרונות וחסרונות
3. תנאי תשלום מעורבים

 

חשבון פתוח ותשלום מראש

9. דוקומנטים לגבייה

יותר בטוח!

 

בפרק זה מוצגת שיטת תשלום מורכבת יותר, המעניקה מעט יותר ביטחון בהשוואה לשתי השיטות המוצגות בפרק 8 לעיל. בשיטת תשלום זו מסמיך היצואן בנק במדינתו של הקונה למסור את המסמכים, המקנים בעלות בסחורה, ליבואן - רק אם זה ישלם את תמורתם מיידית, או יתחייב - בחתימה על שטר - לשלם את התמורה כעבור תקופה מסויימת, הנקראת תקופת אשראי ספקים. שיטת תשלום זו נקראת "מסמכים לגבייה" או "דוקומנטים לגוביינא".
הפרק מתאר את השיטה לאופניה השונים, ואת היתרונות והחסרונות לכל צד בעסקה.


הנושאים בפרק:
1. מבוא ותיאור  השיטה
2. סוגי מסמכים לגבייה וההוראות למסירתם
3. שטרות
4. שמירה על עקרון הפרדת החזקות
5. אישור למוביל
6. יתרונות וחסרונות
7. אשראי ספקים בערבות הבנק הגובה

דוקומנטים לגבייה

 

15. ביטוח סיכוני סחר חוץ

מי שומר עליך?

 

כדי להגן על המוכר מפני אי-תשלום התמורה ע"י הקונה, קמו חברות המוכנות לבטח את קבלת התמורה, כנגד תשלום פרמייה. פרק זה מסביר את אופן פעולתו של ביטוח זה, ואיך יכול היצואן להיעזר בו.


הנושאים בפרק:
1. ביטוח עסקות יצוא
2. סיכונים מחוסים
3. מכסת אשראי
4. מהו "כתב הרשאה"?
5. סיוע בגבייה
6. ביטוח אשראי לטווח בינוני וארוך
7. מבטחים נוספים

ביטוח סיכוני סחר חוץ

16. עסקות טרנזיט ותיווך

כאן שם ובכל מקום!

 

מהותן של עסקות אלה, בהן סחורות עוברות ממדינת היצואן או ממדינה שלישית למדינת היעד, בלי לעבור במדינת הקונה


הנושאים בפרק:
 
1. עסקת טרנזיט
2. עסקת תווך
3. עסקת תווך מקומית
4. המשתמשים בכלים אלו

עסקות טרנזיט ותיווך

10. אשראי דוקומנטרי

הגנות הדדיות!

 

פרק זה מציג את השיטה המתוחכמת ביותר בה יכולים המוכר והקונה להגן על האינטרסים שלהם בסחר הבינ"ל - האשראי הדוקומנטרי. זהו למעשה חוזה, בין היצואן לבין הבנק של היבואן, בו מבטיח הבנק של היבואן כי ישלם את תמורת הסחורות ליצואן, אם היצואן ימלא את כל הדרישות המפורטות בחוזה = באשראי הדוקומנטרי.
הפרק סוקר את מהלך עסקת האשראי הדוקומנטרי, מפתיחת מכתב האשראי ועד הצגת המסמכים  ומימושו, ואת אופני התשלום השונים. הוא מסביר את העקרונות המסחריים והמשפטיים שביסוד השיטה, ומתאר את יתרונותיה וחסרונותיה, ואת הסוגים המיוחדים של אשראי דוקומנטרי.


הנושאים בפרק:
1. המשתתפים בתהליך
2. כיצד פועלת השיטה
3. העקרונות שביסוד עסקת אשראי דוקומנטרי:
4. מימוש האשראי הדוקומנטרי: הצגת המסמכים ובדיקתם
5. התשלום לספק ומסירת המסמכים לקונה
6. יתרונות הא.ד., חסרונות הא.ד., סוגים מיוחדים של אשראי דוקומנטרי
7. הנחיות כלליות ליבואן וליצואן בעסקות אשראי דוקומנטרי
8. טבלה ותרשים לסיכום שיטות התשלום וסיכוניהן

אשראי דוקומנטרי

11. ערבויות בנקאיות

מה מקובל בסחר בינלאומי?

 

עסקות רבות בפעילות העסקית הבינלאומית מותנות בהצגת ערבויות מסוגים שונים. פרק זה מציג את הערבויות המקובלות בסחר הבינלאומי.


הנושאים בפרק:
1. ערבות בנקאית בסחר הבינלאומי
2. סוגי ערבויות
3. הוצאת ערבויות מקומיות כנגד ערבויות מתקבלות

ערבויות בנקאיות

12. ...ומי משלם? - על מימון הסחר הבינלאומי

פרק זה מתאר את השיטות העיקריות המקובלות למימון הסחר, הן בעסקות לזמן קצר והן בשוק של ציוד-הון, בו מקובל מימון לתקופות ארוכות יחסית. כמו כן, מוסברת שיטת המימון ע"י עסקות ניכיון: קניית התחייבות-תשלום עתידית כנגד תשלום מיידי, בניכוי ריבית.


הנושאים בפרק:
1. מבוא
2. השיטות העיקריות למימון היבוא והיצוא
3. ניכיון

 

מימון הסחר הבינלאומי

13. עסקאות יצוא מיוחדות

אחד האתגרים הגדולים ביותר הניצבים בפני העוסקים בתחום הסחר הבינלאומי הוא – ביצוע עסקאות יצוא מורכבות.
בפרק זה, המיועד בעיקר לעוסקים בביצוע עסקות יצוא מורכבות, מתוארת דרך בנייתה של עסקה בינלאומית מסובכת, רבת מרכיבים (מימון וביטוח ממקורות שונים - בארץ ובחו"ל).

עסקאות יצוא מיוחדות

 

14. גידור סיכוני מט''ח
כל השערים מוגנים

 

בפרק זה מוסברים הסיכונים (הן מבחינתו של הקונה, והן מצידו של המוכר) הנובעים מתנודות בשערי החליפין בין מטבעות בעולם (לדוגמה: שקל/דולר, דולר/אירו), ומשינויים בשערי הריבית. כמו כן, נסקרות הדרכים באמצעותן יכול העוסק בסחר הבינלאומי לרכוש מהבנק הגנה (=גידור) מפני סיכונים אלה.


הנושאים בפרק:
1. גידור במישור מט"ח/שקל
2. גידור חשיפות בין מטבעות שונים במט"ח
3. גידור סיכונים הקשורים בריבית

גידור סיכוני מט''ח

17. בנק הפועלים מקוון אליך on-line

תקשורת מחשבים מקוונת בסחר הבינלאומי

 

הפעילות בסחר חוץ - כמו כל הפעילות המסחרית והבנקאית בעולם בכלל - התנהלה עד סוף שנות ה - 80 של המאה שעברה באמצעות מסמכי-נייר.
פרק זה מתאר את התקדמותו של נושא המחשוב בתחום סחר-החוץ בבנק הפועלים, בעזרתו נהנים היצואן והיבואן מביצוע פעולות שונות  - תשלומים לחו"ל, פתיחות אשראים דוקומנטריים וכיו"ב – באופן מקוון (און-ליין): מהמחשב במפעלם/במשרדם, בזמן אמיתי, ישירות למחשב הבנק!


הנושאים בפרק:
 1. מחשוב מערכת סחר החוץ: קשר לקוחות, EDI פיננסי
2. פעולות באינטרנט
3. היכולות של המערכת

 

בנק הפועלים מקוון אליך on-line

18. הבנקאות והמסחר האלקטרוני

העתיד כבר כאן!

 

פרק מיוחד זה לוקח את המהפכה שתוארה בפרק 17 שני צעדים קדימה, ומתאר את  התקשורת המודרנית, את עולם המסחר האלקטרוני ברשת האינטרנט, את התפיסות החדשות לגבי העברת בעלות בסחורות באמצעים אלקטרוניים, ללא ניירת, ואת ההתפתחויות האחרונות בתחום זה: חוק חתימות דיגיטליות; חברות אבטחת מידע; זירות סחר ווירטואליות, ועוד כהנה.
החלק השני של הפרק צופה לעתיד: מוסברות בו ההשלכות של מהפכות אלו על שיטות התשלום הבינלאומיות, שלמדנו להכירן בפרקים הקודמים.


הנושאים בפרק:
1. רשת ה-SWIFT
2. בנקאות אלקטרונית בסחר- חוץ ו-EDI
3. ממס"ח - מערכת משולבת סחר-חוץ
4. בעיית שטר המטען הסחיר
5. ניסיונות לפתרונות טכנולוגיים לשטר המטען
6. BOLERO
7. האינטרנט והמסחר האלקטרוני
8. מסחר אלקטרוני: בין עסקים ובין עסקים ליחידים
9. אבטחת מידע
10. כיצד מושפעות שיטות התשלום הבינלאומיות
11. הפתרונות של לשכת המסחר הבינלאומית - ICC

 

הבנקאות והמסחר האלקטרוני

19. ''עשרת הדברות'' ליצואן וליבואן
WPS2