שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
דוקומנטים לגוביינא
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
קו אשראי כללי למימון ציוד קפיטלי (ציוד השקעה) לארצות מתפתחות
ערבות בנקאית
עסקות מיוחדות
מאפייני ערבויות בסחר הבינלאומי
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
עסקות מיוחדות

עסקות מיוחדות

המומחיות שלנו - הרווח שלך

עומד לייצא ללקוח חדש שאין לך ניסיון קודם בעבודה מולו?  מתכננן עסקת מכירה והתקנה של מערכות תקשורת מתוחכמות למדינה באמריקה הלטינית, בעלת דירוג סיכון גבוה? מתווך בעסקת מכירה של ציוד חקלאי לקונה בסין, כאשר הציוד נרכש על ידך מספקי משנה בישראל ואירופה?


במקרים אלה ואחרים, אתה זקוק לחשיבה רבת מעוף, לפתרונות יצירתיים ולניסיון רב ב-"תפירת" עסקות מיוחדות. בנק הפועלים מציע לך ליהנות מהניסיון הרב שצברו אנשינו בבנייה נכונה של עסקות סחר חוץ מורכבות. הסיוע שנעניק לך יקדם את העסקה שלך ויהפוך אותה לאפשרית מנקודת מבט בנקאית, תוך הקטנת הסיכונים והחשיפות למינימום.


בנק הפועלים מלווה את הלקוח לאורך כל הדרך- מרגע המחשבה על עסקה פוטנציאלית, דרך המו"מ המסחרי וגיבוש מבנה נכון של העסקה, ועד להוצאתה אל הפועל לשביעות רצונו.


אם נסתפק בעצה אחת בלבד, הרי היא, לפנות לבנק מוקדם ככל האפשר, כדי לקבל את הליווי המקצועי בכל שלבי בניית העסקה.


מדור עסקות במחלקה לעסקי סחר חוץ בבנק הפועלים מתמחה ב"תפירת" עסקות מיוחדות ובמתן הצעות לפתרונות בנושאים רבים.


במסגרת פעילות זו של המדור ניתנים השירותים הבאים: ייעוץ והדרכה ראשוניים (לרבות פגישות עם לקוחות), עיון בחוזה המסחרי, מתן אינדיקציה על בנקים, מתן הצעות ע"י הבנק כשלב מקדים לצורך ביצוע העסקות (לדוגמא: הצעה עקרונית לקיום אשראי דוקומנטרי), תמחור מראש של העמלות הכרוכות בביצוע העסקות, מתן נוסחי אשראי דוקומנטרי לסוגיו השונים (לרבות אשראי דוקומנטרי בר העברה ואשראי דוקומנטרי מותנה "מטריה" למשלוחים) ונוסחי הוראות בלתי חוזרות, בדיקת טיוטות של נוסחי אשראי דוקומנטרי מגורמים בנקאיים בעולם- טרם הוצאתן.


מדור עסקות מתאם את פעולותיו עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים בבנק כאשר נדרשת מעורבותם.

 

 מימון וליווי עסקות
WPS1