שירותים ייחודיים והטבות בסחר חוץ ליבואנים ויצואנים
פתרון מקיף לפעילות סחר חוץ באינטרנט
אשראי דוקומנטרי
דוקומנטים לגוביינא
חשבון פתוח
מימון וליווי עסקות
קו אשראי כללי למימון ציוד קפיטלי (ציוד השקעה) לארצות מתפתחות
ערבות בנקאית
עסקות מיוחדות
מאפייני ערבויות בסחר הבינלאומי
שירות מט''ח בטרמינל
מדריך סחר חוץ
מאפייני ערבויות בסחר הבינלאומי

מאפייני ערבויות בסחר הבינלאומי

הבטחון שלך

מתי נדרשת הערבות?
על מנת להבטיח ביצוע של עסקה בסחר הבינלאומי, עשוי הלקוח להידרש להוציא ערבות בנקאית למוטב בחו"ל (ערבות יוצאת), או לדרוש לקבל ערבות בנקאית מחו"ל לטובתו (ערבות מתקבלת), הכל בהתאם לתנאי החוזה שנחתם בין הצדדים לעסקה.


חשוב לזכור: הוצאת ערבות מותנית בכך שהלקוח ימציא לבנק בטחונות להנחת דעתו.

 

מהם מאפייניה של ערבות בנקאית בסחר הבינלאומי?

 • מוצאת במטבע חוץ
 • נכתבת בשפה האנגלית (ולעיתים בשפות זרות אחרות)
 • בדרך כלל, נשלחת למוטב דרך הבנק שלו, באמצעים אלקטרוניים מאובטחים (סוויפט או טלקס מאומתים)

 

הצדדים לערבות:

 • מבקש הערבות/הנערב (עבורו ערב הבנק)
 • מוטב הערבות
 • הבנק מנפיק הערבות (הערב)

 

לערבות בנקאית בסחר הבינלאומי ישנם מספר מרכיבים עיקריים:

 • התייחסות לעסקת הבסיס בגינה מוצאת הערבות
 • סוג הערבות (מכרז, ביצוע, מקדמה, טיב וכיו"ב)
 • סכום הערבות
 • כנגד מה תמומש הערבות (אילו מסמכים ו/או הצהרות יש להציג כדי לקבל את כספי הערבות)
 • כיצד תופחת הערבות עם התקדמות העבודה/האספקות
 • תוקף הערבות - מועד הפקיעה של הערבות, מקום פקיעת הערבות -המדינה בה הונפקה, או במדינת היעד, החוקים והכללים החלים על הערבות
 • תנאים מיוחדים, אם קיימים

 

ערבות ישירה - לטובת המוטב
הבנק של מבקש הערבות מנפיק את הערבות ישירות למוטב. הבנק משדר אותה באמצעי אלקטרוני מאובטח לבנק במדינתו של המוטב אשר  מתבקש אך ורק לאמת את התשדורת ולמסור את הערבות למוטב, ללא כל מחויבות מצדו.


הוצאת ערבות למוטב באמצעות בנק במדינה המוטב - ערבות נגדית

 • לרוב, המוטב דורש ערבות מבנק מקומי (בנק במדינה שלו). במקרה כזה, מוציא הבנק של מבקש הערבות, ערבות לטובת הבנק המקומי (ערבות נגדית). קבלת הערבות הנגדית מאפשרת לבנק המקומי להוציא את ערבותו למוטב, בסכום זהה (או שווה ערך) לסכום הערבות הנגדית.
 • במידה והבנק הערב בחו"ל מקבל דרישה תקינה למימוש הערבות, הוא משלם את תמורת הערבות למוטב ופונה במקביל לבנק שפתח את הערבות הנגדית לטובתו, בדרישה למימוש הערבות הנגדית.


עם זאת, ערבות נגדית מחייבת תשומת לב לפרטים הבאים:

 • הוצאת ערבות נגדית כרוכה בתשלום עמלה נוספת: עמלת ערבות לבנק המקומי
 • מסלול זה מחייב,לעתים, תהליך של משא ומתן עם הבנק המקומי על מנת להגיע להסכמה על נוסחי ערבויות שיהיו מקובלים הן על הבנק המקומי והן על המוטב

 

הוצאת ערבויות בישראל כנגד ערבויות מתקבלות מחו"ל
ערבויות מסוגים שונים - כגון ערבות מכרז, ערבות ביצוע, ערבות מקדמה - מוצאות על ידי בנק הפועלים לטובת מוטבים בישראל, כאשר הבטוחה להוצאת ערבויות אלה הינה ערבות המתקבלת מבנק בחו"ל, לטובת בנק הפועלים.
 
לדוגמא:
לקוח ישראלי מזמין שירות מספק בחו"ל ומבקש לקבל לטובתו ערבות בנקאית מבנק הפועלים, ולא מהבנק של הספק. במקרה כזה, הבנק של הספק מוציא ערבות נגדית לטובת בנק הפועלים, והבנק, בהסתמכו על ערבות זו, מוציא ערבות לטובת הלקוח הישראלי.
 
חשוב לזכור:
בנק הפועלים יוכל להוציא ערבות כזו אם קיבל ערבות נגדית מבנק בחו"ל שאושר מראש ובנוסח המקובל על בנק הפועלים.  


למה דווקא בבנק הפועלים?
בנק הפועלים מתמחה בסוגי הערבויות השונים: במדור הערבויות במחלקה לעסקי סחר חוץ של בנק הפועלים עומדים לרשותך הידע, המיומנות, המקצועיות והניסיון המצטבר בהוצאת ערבויות בכל רחבי העולם, שיסייעו לך בהוצאת ערבויות לחו"ל ובבדיקתן של ערבויות מתקבלות מחו"ל.


מדור הערבויות במחלקה לעסקי סחר חוץ בבנק הפועלים מאויש בצוות מקצועי ויעיל, עתיר ניסיון, המסוגל להעמיד פתרונות מהירים ומקוריים. כמו כן, לבנק הפועלים קשרים עסקיים ענפים עם בנקים רבים ברחבי העולם.

 

יש לך שאלות, או צורך במידע ובייעוץ? אנחנו כאן  לשירותך, חמישה ימים בשבוע (ראשון עד חמישי).

בנושאים הקשורים לערבויות בנקאיות, אנא פנה אל:
חנוך שפיצר 
טלפון  03-7146505
פקס 03-7146118
דואר אלקטרוני chanoch.spitzer@mailpoalim.co.il

 

סורין אלתר
טלפון 03-7146507
פקס 03-7146118
דואר אלקטרוני sorin.alter@mailpoalim.co.il

 מימון וליווי עסקות
WPS2