חידושים בשוק ההון בפועלים באינטרנט לעסקים
ניירות ערך ישראלים
מסחר במעו"ף
תיק וירטואלי
סימולטור מס בני"ע
Stop Loss
הגרף החכם
ניתוח תיק השקעות
ניירות ערך זרים ארה"ב
מסחר באופציות בבורסות ארה"ב
מסחר בבורסות אירופה וקנדה
עמלות והטבות במסחר בניירות ערך זרים
עמלת ברוקר
תעודות סל
מדדים ומונחים שימושיים
ניתוח תיק השקעות

ניתוח תיק השקעות

תצוגת תיק השקעות בפועלים באינטרנט לעסקים

ניתוח תיק השקעותבאפשרותך ליהנות מניתוח תיק השקעות בפועלים באינטרנט בשוק ההון - ניתוח המבוסס על מערכת "עושר פיננסי' הנמצאת אצל יועץ ההשקעות בסניף, המסייעת לך בתכנון ובניהול מכלול הנכסים הפיננסיים שלך. גם אם קיבלת ייעוץ בסניף, תוכל להמשיך ולעקוב אחר מצב התיק שבנית ב"פועלים באינטרנט לעסקים".

 

יתרונות

 • מבט כולל ומעמיק על תיק ההשקעות ולעקוב באופן שוטף אחרי מצב התיק לאורך זמן.
 • בחינה של מוצרי ההשקעה הקיימים בתיק: ניירות ערך וקרנות נאמנות, פיקדונות (בשקלים ומט"ח), מוצרים מובנים, תוכניות חיסכון, קופות גמל וקרנות השתלמות.
 • ניתוח מספר חשבונות בו-זמנית, מבין החשבונות שצירפת לפועלים באינטרנט לעסקים, כך שהתצוגה תכיל את היתרות המצרפיות.

 

ניתוח השקעות בממדים שונים
ניתוח השקעות מציג את התפלגות תיק ההשקעות בשלושה ממדים שונים.
באפשרותך לצפות בניתוח תיק ההשקעות עם ובלי נתוני קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.התפלגות השקעות לפי אפיקים

מסך זה מציג את התפלגות הנכסים לפי אפיקי השקעה. קרנות נאמנות וקופות גמל יחולקו בין האפיקים השונים, בהתאם לנכסים המוחזקים על ידיהן: אפיק שקלי לא צמוד, אפיק מדד, אפיק מט"ח, אפיק מניות ונגזרות (בארץ ובחו"ל).
 
הנתונים המוצגים עבור כל אפיק:

 • יתרה נוכחית - שווי ההחזקה נכון לסוף יום המסחר הקודם
 • יתרת סוף שנה קודמת 
 • אחוז שינוי נומינלי - בכמה עלתה או ירדה היתרה מסוף השנה הקודמת
 • אחוז מהתיק - מהו אחוז ההחזקה בכל אפיק השקעה מתוך סך שווי התיק. נתון זה מוצג גם באופן גרפי לצד טבלת הנתונים


התפלגות השקעות לפי מוצרים

המסך מציג את התפלגות הנכסים ברמת המוצרים או תחומי ההשקעה השונים: פר"י, פיקדונות שקליים, ניירות ערך וקרנות נאמנות, חשבון שוטף מט"ח, פיקדונות במט"ח, קרנות השתלמות וקופות גמל.
 
הנתונים המוצגים עבור כל תחום השקעה:

 • יתרה נוכחית - שווי ההחזקה נכון לסוף יום המסחר הקודם
 • יתרת סוף שנה קודמת
 • אחוז שינוי נומינלי - בכמה עלתה או ירדה היתרה מסוף השנה הקודמת
 • אחוז מהתיק - מהו אחוז ההחזקה בכל סוג מוצר מתוך סך שווי התיק. נתון זה מוצג גם באופן גרפי לצד טבלת הנתונים


התפלגות ניירות ערך לפי סוגים

על גבי מסך זה מוצגת התפלגות ניירות הערך לפי סוגים שונים - מניות מקומיות, מניות זרות, אג"ח מקומיות, אופציות, קרנות נאמנות מקומיות, אג"ח זר או אחר.
 
הנתונים המוצגים עבור כל סוג נייר ערך:

 • יתרה נוכחית - שווי ההחזקה באותה קבוצת ניירות נכון לסוף יום המסחר הקודם
 • אחוז - אחוז ההחזקה בסוג נייר זה מתוך סך שווי ניירות הערך. נתון זה מוצג גם בגרף לצד טבלת הנתונים

 

התפלגות השקעות לפי אפיקים וסוגי מוצר
באפשרותך לצפות בהתפלגות הנכסים ברמת המוצרים ואפיקי ההשקעה השונים במסך אחד. כך תוכל לדעת מהו הרכב האפיק המנייתי בתיקך - קרנות נאמנות, תעודות סל או החזקת מניות ישירה. כמו כן תוכל לדעת כיצד מתפלגות קרנות הנאמנות שברשותך בין אפיקי ההשקעה השונים (שקל, מדד, מניות בארץ, מניות בחו"ל, מט"ח, אג"ח בחו"ל והשקעות אחרות).
 
הנתונים המוצגים עבור כל סוג נייר ערך:
יתרה כספית (בש"ח) נכון לסיום יום קודם וכן סכום כולל בש"ח, ואחוז מהטיפ.
התפלגות השקעות לפי מטבעות
באפשרותך לנתח את השקעותיך לפי המטבעות השונים בהם הן מוחזקות, כגון: ליש"ט, דולר, פרנק שויצרי, אירו וכו'.
 
הנתונים המוצגים עבור כל מטבע:
יתרה כספית, יתרה כספית בש"ח, יחס שערים (יחס בין שער המטבע המוצג לבין השקל), אחוז מהתיק (מה משקל ההחזקה במטבע מתוך סך תיק ההשקעות שלך).
התפלגות ני"ע לפי אפיקים וסוגי נייר

תוכל לצפות בהתפלגות ניירות הערך שברשותך לפי סוגי הניירות ואפיקי השקעה במסך אחד.

 

התפתחות אפיקי השקעה ברמה חודשית
תוכל לבחון על פני זמן את מבנה תיק ההשקעות שלך, בחלוקה לאפיקי השקעה, הן בטבלה מספרית והן בצורה גרפית.

 

WPS1