חידושים בשוק ההון בפועלים באינטרנט לעסקים
ניירות ערך ישראלים
מסחר במעו"ף
תיק וירטואלי
סימולטור מס בני"ע
ביצוע סימולציית מכירה - הזנת פרטי הסימולציה
תוצאות סימולציית המכירה
Stop Loss
הגרף החכם
ניתוח תיק השקעות
ניירות ערך זרים ארה"ב
מסחר באופציות בבורסות ארה"ב
מסחר בבורסות אירופה וקנדה
עמלות והטבות במסחר בניירות ערך זרים
עמלת ברוקר
תעודות סל
מדדים ומונחים שימושיים
סימולטור מס בני"ע

סימולטור מס בניירות ערך

להבין. לדעת. לתכנן מראש.

סימולטור מס

סימולטור המס בני"ע מאפשר לך לחשב את סכומי המס שינוכו מחשבונך בעת מכירת ני"ע, מבלי לבצע מכירה בפועל.
באפשרותך לבצע סימולציית מכירה לכל נייר ערך שבתיקך (עד 10 ני"ע) או לחלקם, סימולציה לכמות מלאה / חלקית של ני"ע מסוים,

וכן להגדיר שער ביצוע לכל ני"ע שתבחר.

 

לנוחותך, הסברים ודוגמא לביצוע סימולציית מכירה:ביצוע סימולציית מכירה - הזנת פרטי הסימולציה
מסך זה מציג את תיק ניירות הערך שברשותך, וכולל את הנתונים הבאים:
 • שם נייר
 • כמות בתיק - הנתון המוצג נכון לסוף יום עסקים קודם
 • שער אחרון: ני"ע ישראלים - מוצג בהשהיה של 20 דקות. ני"ע זרים - נכון לסוף יום עסקים קודם
 • מטבע - סוג המטבע בו נסחר הנייר
 • שווי במטבע הנייר - הכפלה של ערך "כמות בתיק" בערך "שער אחרון"


ביצוע סימולציית מכירה - הזנת פרטי הסימולציה

בשלב הראשון יש לבחור את ניירות הערך בהם תרצה לבצע סימולציית מכירה (ניתן לבחור עד 10 ניירות).

בשלב השני יש להזין את פרטי סימולציית המכירה:

 • א. כמות לביצוע - יש להקליד את כמות ניירות הערך למכירה.
  במידה ולא תוקלד כמות, תיבחר כברירת מחדל כמות נייר הערך בתיק ("כמות בתיק").
  בדוגמא המצורפת ניתן לראות כי בנייר הערך "אורמת" לא הוקלדה "כמות לביצוע" ולכן נבחרה כברירת מחדל כמות הנייר שבתיק (10,263ע.נ.).
 • ב. שער לביצוע - יש להקליד את שער המכירה שבו תבוצע הסימולציה.
  במידה ולא יוקלד שער, ייבחר כברירת המחדל השער המופיע בשדה "שער אחרון".
  בדוגמא המצורפת ניתן לראות כי בנייר הערך "אורמת" לא הוקלד "שער לביצוע"  ולכן נבחר כברירת מחדל השער האחרון, המוצג בהשהיה של 20 דקות (1859.00).

 

בשלב השלישי יש ללחוץ על כפתור "חשב מס" על מנת לצפות בתוצאות הסימולציה.

 

לתשומת לבך: מתחת לטבלה תוכל לצפות בנתון רווח / הפסד שנתי מצטבר בתיק ההשקעות. הנתון כולל את יתרת הרווחים / הפסדים בתיק ההשקעות בחשבונך מתחילת השנה עד ליום העסקים הקודם, אך כולל הכנסות מריביות / דיבידנדים במידה והתקבלו ביום ביצוע הסימולציה.


לדוגמא: בצילום המסך המצורף קיים הפסד שנתי של 446,773.79 ש"ח, הנובע ממכירות ני"ע שבוצעו מה- 01.01.2012 עד ליום העסקים הקודם, ה- 28.10.2012.

תוצאות סימולציית המכירה
מסך זה מציג את תוצאות הסימולציה שביצעת.
בצילום המסך המצורף באפשרותך לצפות בדוגמא לסימולציית מכירה של ניירות "אורמת" ו"כימיקלים".

תוצאות סימולציית המכירה
 
לנוחותך, מצורפים הסברים על נתוני הטבלה:

 • רווח / הפסד נומינלי - סכום רווח / הפסד לאחר סימולציית המכירה. הסכום הינו נומינלי - אינו מביא בחשבון נתוני הצמדה ועמלות.
 • רווח/הפסד ריאלי - סכום רווח / הפסד לאחר סימולציית המכירה. הסכום הינו ריאלי (מביא בחשבון נתוני הצמדה) אך אינו מביא בחשבון נתוני עמלות.
  קיזוז מעסקאות קודמות - במידה והיו הפסדים או רווחים צבורים בתיק (בהתאמה) יופיע בשדה זה סכום הקיזוז. לדוגמא, בצילום המסך המצורף ניתן לראות כי ב'כימיקלים' יתקבל רווח של 26,124.71 ₪ במידה והנייר יימכר. מאחר והיה קיים בתיק הפסד שנתי מצטבר - כל יתרת הרווח בנייר קוזזה מול ההפסד השנתי.
 • שינוי ביתרת הפסדים - השינוי שנוצר בנתון הפסד שנתי מצטבר בתיק ההשקעות, בעקבות פעולת הקיזוז מהעסקאות הקודמות. לדוגמא, בצילום המסך המצורף ניתן לראות כי מאחר ונוצר הפסד מפעולת המכירה של נייר "אורמת", גדלה יתרת ההפסדים ב - 10,604.41 ש"ח.
 • סכום חייב לאחר קיזוז - סכום רווח / הפסד בני"ע לאחר סימולציית המכירה. הסכום מביא בחשבון נתוני הצמדה וקיזוז מהפסדים קודמים, אך אינו מביא בחשבון נתוני עמלות.
  לדוגמא, בצילום המסך המצורף ניתן לראות כי מאחר ונוצר רווח מפעולת המכירה של נייר "כימיקלים", וכל הרווח קוזז בגין ההפסדים מהעסקאות הקודמות, הסכום החייב במס ממכירה זו לאחר הקיזוז הינו 0 ₪.
 • סכום המס לגבייה בש"ח לאחר קיזוז - סכום המס שייגבה במידה ונוצר רווח מהמכירה ולא קיימת יתרת הפסדים לקיזוז.

 

מתחת לטבלה תוכל לצפות בנתון רווח / הפסד שנתי מצטבר בתיק ההשקעות לאחר הסימולציה,  הנתון מציג את השינוי ביתרת הרווחים / הפסדים בתיק ההשקעות בחשבונך ומביא בחשבון את עסקאות המכירה שבוצעו בסימולציה.

לדוגמא: בצילום המסך המצורף לפני ביצוע המכירה היה קיים הפסד שנתי של 446,773.79 ש"ח, שנבע ממכירות ני"ע שבוצעו מה- 01.01.2012 עד ליום העסקים הקודם, ה- 28.10.2012.


מכירת ני"ע 'אורמת' יצרה הפסד ריאלי של 10,604.41 ש"ח, שהתווסף להפסד השנתי הכולל.

מכירת ני"ע 'כימיקלים' יצרה רווח ריאלי של 26,124.71 ש"ח, שהתקזז מול מההפסד השנתי (ההפסד השנתי הכולל קטן בעקבות הפחתת סכום הרווח). 

הסימולציה נועדה לצורכי המחשה בלבד ואין להסתמך על תוצאותיה אשר עשויות להיות שונות מחישוב המס בפועל. אין בסימולציית המס משום ייעוץ מס. השימוש בסימולציה מותנה בהסכמה לתנאי השימוש.

WPS1