חידושים בשוק ההון בפועלים באינטרנט לעסקים
ניירות ערך ישראלים
מסחר במעו"ף
תיק וירטואלי
סימולטור מס בני"ע
Stop Loss
הגרף החכם
ניתוח תיק השקעות
ניירות ערך זרים ארה"ב
מסחר באופציות בבורסות ארה"ב
מסחר בבורסות אירופה וקנדה
עמלות והטבות במסחר בניירות ערך זרים
עמלת ברוקר
תעודות סל
מדדים ומונחים שימושיים
תעודות סל

תעודות סל

ETF’s - Exchange Traded Funds

מערכת המסחר של בנק הפועלים מאפשרת מסחר בבורסות ארה"ב וביצוע עסקאות במניות, אופציות ותעודות סל - sETF (Exchange Traded Funds).


 
לפניך מידע מרוכז שיסייע לך להבין מהן תעודות הסל ואת יתרונות ההשקעה בהן.

 מהן תעודות סל?

תעודות סל או ETF’s הינן ניירות ערך המונפקים על ידי גופים פיננסיים שונים, אשר משקיעים במגוון ניירות ערך במטרה לדמות השקעה במדד מסוים, ענף, מדינה או אזור גיאוגרפי. יחידות ההשתתפות של הקרנות נסחרות בבורסה כמו כל מניה של חברה ציבורית, וניתן לקנות ולמכור אותן במהלך כל שעות המסחר.


מגוון תעודות הסל הינו רחב וניתן לסווגן על פי הקטגוריות העיקריות שלהלן:

 • תעודות סל המתחקות אחרי מדדי מניות שונים, כולל מדדים המסווגים על פי שווי שוק החברות- Large-Mid-Small, ועל פי סוגן, קרי חברות בצמיחה - Growth או חברות ערך - Value.
 • תעודות סל העוקבות אחר מדדים ענפיים שונים.
 • תעודות סל המייצגות השקעה במדינה מסוימת או אזור גיאוגרפי רחב יותר, כדוגמת הפאסיפיק, שווקים מתעוררים וכד'.
 • תעודות סל המתחקות אחרי מדדי אג"ח - מספרן בשוק מצומצם יחסית, ומתמקד בעיקר באג"ח ממשלתיות של ארה"ב.
 • תעודות סל המייצגות השקעה בסחורות, דוגמת זהב או נפט.

 

יתרונות ההשקעה בתעודות סל
 • נוחות - גישה ישירה וקלה לשוקי הון שונים בעולם.
 • פיזור - אפשרות לבנות תיק מפוזר בצורה גלובאלית וסקטוריאלית. פיזור התיק הינו יתרון בשווקים תנודתיים.
 • סחר רציף, נזיל ויעיל - תעודת סל נסחרת, כמו כל מניה, כאשר מחירה יהיה לרוב זהה לערך הנכס אותו היא מחקה. כמו כן, קיימת אפשרות של מכירה בחסר ועל חלק מתעודות הסל נסחרות גם אופציות.
 • עלויות - תעודות הסל מאפשרות השקעה במספר רב של מניות בעלויות נמוכות מאיסוף עצמאי של המניות.


עמלות ואיפיון המסחר בתעודות סל

על תעודות סל חלות עמלות זהות למסחר בניע"ז:

 • עמלות מופחתות: עד שלוש פעולות בחודש - 25 $ לעסקה, לפעולות הרביעית עד התשיעית - 20 $ לעסקה, לפעולה העשירית ומעלה - 15$ לעסקה. בעסקאות בהן מספר היחידות יעלה על 1000, תיגבה עמלה מראש של סנט אחד למניה. בנוסף לעמלה זו תיגבה עמלת הברוקר בחו"ל.   
 • פטור מלא מעמלות אי ביצוע, שינוי וביטול הוראות.
 • אפשרות למתן הוראות מסחר עם תוקף עתידי, עד סוף החודש הקלנדרי הבא.

 

 תעודות סל
WPS2