חידושים בשוק ההון בפועלים באינטרנט לעסקים
ניירות ערך ישראלים
מסחר במעו"ף
תיק וירטואלי
סימולטור מס בני"ע
Stop Loss
הגרף החכם
ניתוח תיק השקעות
ניירות ערך זרים ארה"ב
מסחר באופציות בבורסות ארה"ב
מסחר בבורסות אירופה וקנדה
עמלות והטבות במסחר בניירות ערך זרים
עמלת ברוקר
תעודות סל
מדדים ומונחים שימושיים
מסחר באופציות בבורסות ארה"ב

מסחר באופציות בבורסות ארה"ב

כל האופציות - קליק אחד ממך

מערכת המסחר "פועלים באינטרנט בשוק ההון" מאפשרת לך לסחור on-line באופציות בניירות ערך זרים בארה"ב, וליהנות מעמלות מופחתות. בביצוע פעולות באופציות באמצעות האתר העמלה היא 2 $ בלבד לאופציה, בכפוף לעמלת המינימום לעסקה (10 $). בנוסף, תיגבה עמלת ברוקר.

 

כיצד מתחילים לפעול?
לקוח המצורף ל"פועלים באינטרנט לעסקים", אשר הגדיר בפרוטוקול ההצטרפות "פעילות בניירות ערך", יכול לסחור באופציות באמצעות האתר. הפעילות מתבצעת בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בבקשה לפתיחת חשבון ובכפוף להטבות ייחודיות הקיימות בפועלים באינטרנט לעסקים.

 

 

לפניך תמצית מאפייני המסחר באופציות על מניות:

  • גודל החוזה: ככלל, מכפיל נכס הבסיס הוא 100. לדוגמא: למחזיק של אופציית CALL 27.5 $  על טבע, יש הזכות לרכוש 100 מניות טבע ב-27.5 $ לכל מניה, ולמחזיק באופציית PUT $ 27.5 יש הזכות למכור את המניות ב-27.5 $ לכל מניה.
  • פקיעה: אופציות על מניות הן 'אופציות אמריקאיות', ולפיכך ניתנות למימוש במשך כל התקופה עד לפקיעה. האופציות פוקעות ביום שישי השלישי בכל חודש, והמחיר הקובע הינו שער הסגירה באותו היום. תעודות סל המייצגות מדדים נסחרות כמניות לכל דבר ולכן האופציות עליהן פוקעות אף הן ביום שישי.
  • סליקה ומימוש: כאשר האופציה פוקעת יותר מ- 1 סנט בתוך הכסף, נכס הבסיס (המניה) נקנה או נמכר באופן אוטומטי (בהתאם לסוג האופציה). לדוגמא: לקוח שהחזיק עד הפקיעה אופציית CALL על טבע והשער הקובע הינו 29.7 $ (מעל 1 סנט בתוך הכסף), יירכשו עבורו באופן אוטומטי 100 מניות טבע במחיר של 27.5 $ למניה, וחשבונו יחויב ב-2750 $. כאשר האופציה פוקעת בפחות מ-1 סנט בתוך הכסף, המימוש יבוצע רק על פי בקשת הלקוח. במידה ולא - האופציה תיפקע ללא ערך.
     

   מסחר באופציות בבורסות ארה"ב
WPS1