אימות פרטי פרויקט בנייה

אימות פרטי פרויקט בנייה

1. הזנת פרטים 2. אימות נתונים

בנק הפועלים מעניק כיום ליווי פיננסי לפרויקטים בתחום הנדל"ן.
התשלומים עבור הדירות הנמכרות בפרויקטים המלווים על ידי בנק הפועלים בשיטת הליווי הפיננסי*, יבוצעו באמצעות שוברים שיופקו עבור כל יחידה בפרויקט. את שם הפרויקט ואת מספר חשבון הפרויקט הרשומים בשוברי התשלום שברשותך, תוכל לבדוק ולאמת באמצעות יישום זה.

לאימות מספר חשבון הפרויקט ושמו, אנא הזן את הפרטים הבאים:


בנק:
12 - בנק הפועלים סניף: חשבון:
שם הפרויקט:

לתשומת ליבך:
  • יש להקליד את פרטי הפרויקט כפי שהם מודפסים על גבי שוברי התשלום שקיבלת מהקבלן.
    טעות בהקלדה תמנע אימות תקין של הנתונים.

* על פי הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 326
WPS1