דוקומנטים לגוביינא

דוקומנטים לגוביינא


דוקומנטים לגוביינא היא שיטת תשלום המתבצעת בדרך כלל כאשר רמת האמון בין הצדדים לעסקה אינה מלאה.

המסמכים - דוקומנטים, המאפשרים שחרור הסחורה, נמסרים לגוף נאמן, בדרך כלל בנק – הבנק הגובה, פועל כשליחו של מוסר המסמכים, בצירוף הוראות המפרטות באילו תנאים רשאי הבנק הנאמן למסור את המסמכים ליבואן לשחרור הסחורה תשלום מזומן (עסקה בתנאי מזומן) או באמצעות חתימה על שטר (עסקה בתנאי אשראי ספקים).
 

למה דווקא בבנק הפועלים?

יצואנים?
המסמכים נשלחים בהתאם להנחיותיכם לבנק היבואן, ומגיעים אליו במהירות באמצעות אלפי בנקים כתבים בעולם שבנק הפועלים בקשר עימם. כמו כן, בנק הפועלים עורך עבורכם מעקב ממוחשב אחר עסקות היצוא הפתוחות, עד לקבלת תמורות היצוא.

יבואנים?
במידה ומתרחש עיכוב בהגעת מסמכי ההובלה - אנחנו כאן, על מנת לסייע לכם בשחרור הסחורה בהתאם לתנאי העסקה.
 

מה עושה הבנק הגובה?

 • בודק אם אכן התקבלו אצלו המסמכים שצויינו במכתב הגבייה.
 • בודק את ההוראות המצויינות במכתב הגבייה.
 • מאשר קבלת המסמכים לשולחם.
 • מודיע ליבואן על קבלת המסמכים ומבקשו לבוא לפדותם.
 • עוקב אחר גורל המסמכים: לדוגמא, במקרה שחל עיכוב בתשלום או בקיבול, או במקרה של אי תשלום או קיבול, ידווח על כך הבנק לשולח המסמכים.
 • מעביר את התמורה הכספית לשולח המסמכים לאחר שנתקבל תשלום מהיבואן בהתאם להוראת הגביה.
 

מה לא עושה הבנק הגובה?

 • לא מאפשר ליבואן לבדוק את הסחורות. 
 • לא נוקט בפעולה כלשהי בקשר לסחורות. למרות זאת, הבנק רשאי לאחסנן במחסני ערובה על חשבון שולח המסמכים.
 • אינו סוטה מהוראות שולח המסמכים. במידה ואינו יכול למלא את ההוראות מבחינת החוק במדינתו או מבחינת נהליו הפנימיים, על הבנק לדווח מידית לשולח המסמכים ולחכות להוראות נוספות.
 

חשוב לדעת

 • האמור לעיל הינו כלי עזר למידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי או מקצועי, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם, לרבות בנושאים של ייעוץ מס, יעוץ משפטי או ארגוני.
 • האמור לעיל אינו ממצה את כל הנושאים והסתמכות על האמור בו מחייבת בדיקה והינה באחריות הבלעדית של המשתמש.
 • האמור אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן אשראי. קבלת האשראי מותנית באישור הבנק ותנאיו.
 • השירותים כרוכים בתשלום עמלות בהתאם לתעריפון הבנק.